purple-banner-png-4

Dijak

Srednji vijek

Abasidi

Abasidi

Krajem oktobra 749. godine Abdulah Ebul-Abas se proglasio khalifom u...

Arapska država

Sekte u islamu

Tokom historije islama često je dolazilo do pobuna i nereda,...