Categories
Srednji vijek

ULOGA AVARA U SEOBI SLAVENA: Ratovi za Bizantom i zauzimanje Balkana

Prvi uspjesi na Balkanu

            Kao što je rečeno, Slaveni su u početku vodili pljačkaške pohode na Balkan, a prvi puta su prezimili 550./551. godinu. Događaji u drugoj polovini VI stoljeća bili su ključni u procesu slavenskog naseljavanja Balkana. Poslije 567. godine Slaveni su se nakratko oslobodili avarske dominacije, jer su i sami Avari bili zauzeti ratom protiv Bizantinaca. Taj rat je izazvao spor oko Sirmiuma i cijele srijemske oblasti. Avari su zauzeli dio Srijema 574. godine, jer su Bizantinci ponovo bili zauzeti na istočnim granicama ratom protiv Perzijanaca. Sedamdesetih godina Slaveni samostalno vode napade na bizantske teritorije, a zabilježen je napad 578. godine kada je masa od 100 000 Slavena preplavila Ilirik i Trakiju.

            U to vrijeme Avari su nastojali da vrate dominaciju nad Slavenima, ali su također imali u planu da zauzmu Sirmium koji je bio od ogromne strateške važnosti. Bizantski dvor je tada pozvao kagana da podvlasti Slavene, što su Avari sa odobrenjem dočekali. Slaveni su se pripremili na borbu, ali su Avari mudro postupili. Uz pomoć Grka spustili su se brodovima niz Dunav, a na ušću Dunava prešli na njegovu lijevu obalu i stigli u slavensku zemlju. Slaveni su se povukli u šume, a Avari su opljačkali i popalili sela, te primorali Slavene da plaćaju danak. Tako su se Slaveni ponovo našli pod avarskom vlašću, mada su i nakon toga nekoliko puta odbili platiti danak.

Advertisements

            Krajem sedamdesetih godina VI stoljeća i Slaveni i Avari su izvojevali velike uspjehe u borbi na Balkanu. Avari su konačno odlučili napasti Sirmium 579. godine. Izgradili su na Savi dva mosta, jedan više, drugi niže grada, te su ga držali pod opsadom sve dok se Bizantinci nisu predali 582. godine. Osvajanjem Sirmiuma dobili su izrazito strateški važan centar koji je od tada postao polazna tačka svih avarsko-slavenskih napada i prema zapadu i prema jugu i prema istoku. Za to vrijeme, Slaveni su samostalno pustošili i pljačkali Ilirik, Trakiju, Makedoniju i Grčku od 579. do 583. godine. Dakle, na bizantskoj teritoriji su se zadržali 4-5 godina, što pokazuje kako se postepeno karakter slavenskih pohoda mijenjao.

            Slaveni su morali zaustaviti svoje pohode i povući se preko Dunava 583. godine jer su ih napali Anti u dogovoru sa Bizantskim carstvom. Međutim, na taj vojni sporazum, Slaveni odgovaraju ponovnim stupanjem u avarski plemenski savez. Osamdesetih godina Avari i Slaveni su ponovo zajedno ratovali protiv Bizantinaca, a najdalje su stigli do Soluna 586., ali ga nisu uspjeli osvojiti. Imali su i Bizantinci svojih uspjeha – porazili su Slavene 585. i Avare 587. godine, ali su to bili sporadični i kratkotrajni uspjesi koji nisu ni izbliza mogli zaustaviti slavensko naseljavanje Balkana.

            Može se reći da su upravo sedamdesete i osamdesete godine VI stoljeća označile prve uspjehe koji su imali trajne posljedice, odnosno koji su doveli do trajnog zadržavanja Slavena na Balkanu. Sa druge strane, posljedice toga su bile nemogućnosti bizantskih vlasti da vrate one udaljenije balkanske oblasti. Početkom devedesetih godina Bizantinci će započeti sa posljednjim pokušajem da protjeraju ili pokore Slavene.

Čitajte dalje na sljedećoj strani>>

Ostavite komentar