srednjovjekovna bosna

Srednjovjekovna Bosna

Dijak Priboje 1322. godine: Svjedoci na darovnici Bana Stjepana Vukoslavu Hrvatiniću

A tomu daru biše svjedoci:

Dobri Bošnjane – tepčija Radoslav i s bratijom, knez Dragoš i s bratijom, župan Krkša i s bratijom.
Ot Zagorija – Župan Poznanj i s bratijom. Ot Rame – knez Ostoja i s bratijom. Ot Uskoplja – Hrvatin Vlčković i s bratijom.
Ot Usore – vojevoda Vojko i s bratijom, Vranoš Ceprnjić i s bratijom.
Ot Soli – župan Budoš i s bratijom, čelnik Hlap is bratijom.
Ot Trebotića — župan Ivahn i s bratijom.
A tomu je pristav ot dvora – Vlk Stitković, vojevoda bosanski, a drugi Vitanj Tihoradić.
A siju knjigu pisa Priboje, dijak velikoslavnoga gospodina, bana Stipana, na Mileh.