književnost

Književnost

Enes Kišević: Neki stid

Na zlo sam odavno već okornjačio, 
još jedino dobrota čista mene gane. 
O pete sam zavist okačio. 
Cvijetom moje zarasle su rane.

Svaka himba meni je daleka. 
Drugima sam kao samom sebi. 
Mržnje sve, od ovoga svijeta, 
ljubav moju potopile ne bi.

Pa ipak se katkad ćutim slabim, 
kad od srca um mi se otima. 
Sam pred sobom ja oborim glavu 
ne znajući kud bih sa očima.

Enes Kišević