Baština

Najljepše i najbogatije ukrašeni bosanski stećak

Na području Kaknja kao i na području susjednih općina historičari pronalaze kolijevku srednjovijekovne bosanske države u kojoj se njegovala bogumilska posebnost i samosvojnost. U Kaknju su pronađeni brojni spomenici i artefakti iz perioda srednjovijekovne Bosne, a najpoznatiji su Zgošćanski stećak, Zgošćanski obelisk, te zlatni pečatni prsten sa ljiljanom.

Zgošćanski stećak i Zgošćanski obelisk na mjestu pronalaska u Kaknju, fotografija iz 1903. godine

Neosporno je da Zgošćanski stećak, koga neki arheolozi nazivaju i “Stećkom Kulina bana” iz Donje Zgošće, datira iz srednjeg stoljeća i to njegove druge polovine kada je Bosna bila najmoćnija.

Ko je bio sahranjen ispod Stećka?

Odgovor daje historičar Đorđe Stratimirović u Glasniku Zemaljskog muzeja BiH (XXXVIII iz 1926. godine), tvrdeći da je to grob Stefana II koji je umro 1353. godine, pa konstatuje: “Možemo znati i koga predstavljaju ona četiri lica što su i vajana na pročelju stećka. Muž i dvije žene su išetali ispred grada, jesu ban Stefan sa ženom i kćerkom, udatom za ugarskog kralja Lauša; a muž što gleda sa kule, to je sinovac i nasljednik Banov, Tvrtko.”