Originalna bujuruldija (naredba) Husein-kapetana Gradaščevića protiv Ali-paše Rizvanbegovića


Bujuruldija је naredenje izdano od valije, u ovom slučaju Husein-kapetana. Original bujuruldije nalazi se u Arhivsko-istorisikom odjeljenju Orijentalnog instituta, Akta turcica bг. 4771.

Tekst buјurdliје glasi:

Uzoru svoga drustva, sretnom livanjskom kapetanu Ibrahim-begu Firdusu, koji је s titulom seraskera upucen na Stolac – neka mu se poveca vrijedlnost – poznavaocima seriata, vrloj gospodi kadijama livanjskog i duvanjskog kadiluka – neka im se poveca vrlina – ponosu svoga drustva, kapetanu Mehmed-begu, koji је s nase stгane doodijeljen spomenutom zapovjediniku, svim narodnim prvacima i ljudima od zvanja – neka im se poveca vrijednost – stavlja se do znanja sljedece:

Budući da vаш је svima poznato kako је doslo do izdajstva i odmetnistva Aliage Stocevica, koji se, pokazujuci da se ne slaze sa sporazumom Ejaleta, koji је donesen u stvarima opcih vjerskih interesa, usuđuje da raspiri vatru smutnje i nereda i da takvim postupkom dovodi da sirotinja hercegovackih kadiluka pada u mnoge nevolje i da јој se nanosi steta, to је duznost svakog pojedinca da se svojski zalozi da se ta prljava rab0ta otkloni. Pošto smo iz pisama, koja nam ovaj put stizu od Stocana, saznali da su i oni ohladili i glavu okrenuli od imenovanog izdajnika, da su gotovi i spremni da se (bore) na strani stanovnika spomenutih kadiluka i da prizeljkuju dolazak nase vojske, to је neophodno potrebno da iz svojih kadiluka na brzu ruku mobilisete sto vise vojske, stavljajuci је pod komandu imenovanog seraskera, da se uputi i posalje na Stolac.

Vi imenovani, kojima se upucuju ove rijeci, kada vam ovo bude stavljeno do znanja, odmah i bez oklijevanja iz svojih kadiluka mobilisete sto је moguce vise hrabrih i izabranih vojnika, stavljajuci ih pod komandu imenovanog zapovjednika’ ( da se) najhitnije (upute) nа spomenuto odrediste. Ustrajte u hrabrim i srcanim akcijama i borbama da ih potpuno dotucete.

I TI imenovani zapovjednice, znaj da si postavljen seraskerom regularne vojske livanjskog, duvanjskog, glamockog i svih hercegovackih kadiluka. Kad nasa bujurldija stigne, neka se spomenuta vojska stavi pod Tvoju komandu i hitno је, bez i jednog caska i minuta odgadanja, povedi na spomeпuto odrediste. Ulozi sve raspolozive snage da bi kako treba dotukli spomenutog izdajnika, а cuvaj se i izbjegavaj da ne napravis nesto, sto је protivпo ovoj bujuruldiji. Nastoj da nas istog casa izvjestis
о svemu sto је potrebno.

U tu svrhu је Divan Bosanskog ejaleta samositalno napisao i izdao ovu bujuruldiju i ро …. је poslao. Kad Bozjom pomocu ova bujuruldija’ stigne, potrebno je da ро njoj postupite, а da budete oprezni i da se cuvate da ne napravite sto је protivno njoj.

Dne 21 sevala (1)247 godine = 24 marta 1832. godine