srednjovjekovna bosna

Srednjovjekovna Bosna

Potvrde iz pera Franje Račkog o bosančici i stećcima u Hrvatskoj

Otkuda prisustvo stećaka i bosančice u Hrvatskoj, ponajbolje nam govore riječi čovjeka koji je uložio jako mnogo truda u negaciju nas i našega. Dakle ovo su riječi Franje Račkog 1869. godine:

“Patarenska je sekta po svjedočanstvu suvremenoga povjestnika spljetskoga (splitskoga) prenesena u Dalmaciju iz Bosne. Glavni joj učitelji bijahu dva slikara i zlatara braća Mato i Aristido, gradjanina zadarska ali rodom iz Pulje (Pule)…a veći su dio života sproveli u Bosni, gdje su novu vjeru upili bili. Oni su u Spljetu našli dosta pristaša…”
“Ovoj nepovoljnoj vijesti pridruži se druga, da se naime krivovjerstvo pojavilo u Slavoniji. Ovo je prvi javni dokaz, da je patarenstvo do god. 1234 prekoračilo granice bosanske, razširivši se ovkraj save, i ovdje se u toliko ojačalo, da su za izkorienjenje njegovo izvanredna sredstva bila potrebita.”

“Patarena u Bosni ne samo da nije nestalo, nego jim se tragovi nalaze u istom humskom primorju. Ovdje su se udomili bili, kao što znamo, u početku; ali u to se doba, u koje Hum dodje pod istu državnu vlast, koja je Bosnom vladala, odavle razseliše i u primorje.”

“Nije nevjerovatno, da se u Dalmaciji sačuvalo heretika još iz prošloga stoljeća. Osim toga bilo je ondje pravovjerje izloženo pogibelji, koja je proizticala iz svagdanjega obćenja s Bosnom, osobito kada je za Stjepanova banovanja bio s Bosnom združen Hum i makarsko primorje, u kojem su “nevjernici” sva mjesta osim Omiša zauzeli bili, pa i bosanska vojska češće u Dalmaciju dolazila.”