Baština

“Služi banu Stipanu i kralju Tvrtku i kralju Dabiši i kraljici Grubi i kralja Ostoju…”: KOČERINAC VIGANJ (1410—1411)

Va ime oca i sina i svetago duha, amin.
Se leži Viganj Milošević.


Služi banu Stipanu i kralju Tvrtku i kralju Dabiši i kraljici Grubi i kralja Ostoju.
I u to vrime – dojde i svadi se Ostoja kralj s Hercegom i z Bosnom.
I na Ugre poje Ostoja.
To vrime, mene, Vignja, dojde končina.

I legoh na svom plemenitom pod Kočerinom.
I molju vas,
Ne nastupajte na me
— ja sam bil kako vi jeste, vi ćete biti kako jesam ja…