zanimljivosti

Zanimljivosti

Srednji prst se pokazuje još od antičkog doba, prvo su ga pokazali Sokratu

Znamo da historija tog gesta seže bar do vremena stare Grčke. Pokazivali su ga u nekim grčkim dramama i komedijama zajedno sa drugim vulgarnim gestovima, poput ‘mahanja’ penisom. Iz historijskih spisa znamo da se gest koristio i na pozornicama starog Rima, kao i prilikom sukoba u Senatu. To se tada zvalo ‘Digitus Impudicus’ ili drski prst.

Niko ne može, sa stopostotnom sigurnošću, da kaže šta je originalni “drski prst” značio, ali su naučnici prilično sigurni da je to trebalo da predstavlja penis.

Srednji prst je penis, a dva savijena prsta sa strane predstavljaju testise. To je falusni gest”.

Prvi pismeni trag o pokazivanju srednjeg prsta ostavio je Aristofan u komediji “Oblaci” iz 424. godine prije naše ere. Prvi čovjek kome je, zvanično, srednjim prstom “poslata poruka” bio je filozof Sokrat, kome u tom komadu lik pod imenom Strepsijad pokaže srednji prst, praveći se da je to ukrućeni penis. Sokrat je u “Oblacima” prikazan kao neko ko kvari atinsku omladinu.

Sljedeći put “srednjak” se spominje u knjizi “Životi i mišljenja znamenitih filozofa” Diogena Laertija u 3. vijeku prije Hrista, i takođe je pokazan jednom filozofu. Gest se pojavljuje u više komada napisanih u doba starog Rima, a prema nekim izvorima, zloglasni imeperator Kaligula tjerao je podanike da mu, umjesto ruke, ljube srednji prst, kojim bi prethodno sugestivno mahao kako bi još više podsjećao na penis.

U srednjem vijeku srednji prst se ne spominje u zapisima, ali nema sumnje da je taj gest preživio.