STJEPAN DABIŠA (17. jula 1392. godine) “I REČENI VLASTELE I POKLISARJE PRIMIŠE I ZAVEZAŠE SE KRALJEVSTVU MI “


Takožde že, i az Stefan Dabiša, po milosti jego božanstva, kralj Srbljem, Bosni i Primorju, spodobljen bih carstvovati va zemljah roditelj i praroditelj naših, tvore pravdu i ispravljaje pravila, čine milosti i zapisanija, viru že daje gradovom i vladanjem, malim že velicim, vsakomu že po dostojaniju jego, i tako sastojati mi se kraljevstvu ka miru i va slavi.

I lagda pridoše va slavni dvor kraljevstva mi u Trstivnicu plemeniti i mudri mužije slavnago grada Dubrovnika, vlastele i poklisarje: Stifan Lukarević i Rafail Gučetić, s počtenimi i mnogocinninimi dari i častmi od rečenoga grada Dubrovnika, vlastele i općine.

I tije rečeni poklisarje sa vsakoju ljubovju nas iskaže i opraljaše za uvite i za zakone i za svoboštine rečenoga grada, koje su imali u poveljah s roditelji i praroditelji našimi, z gospodom srbskom, raškom i bosanskom, kako da bismo i mn po običaju rečene gospode njim potvrdili i ustanovili prvih naših svobodštine, zakone i uvite i povelje gospode srbske, raške i bosanske.

I mi, slišavše i razumivše njih podobne, razumne i prilične prošnje i imavše svit s privisokom gospojom, blagodarovanom mi kraljicom kir Jelenom, i s vlasteli i velmožami kraljevstva mi- satvori milost kraljevstvo mi rečenomu gradu Dubrovniku i vlastelem i općini dubrovačkoj po sih naših listih i poveljah, za njih srdčanstvo potvrdismo im vse povelje rečene gospode srbske, raške i bosanske i povelju gospodina kralja Stefana Tvrtka, koju je učinil rečenomu gradu Dubrovniku pod liti rožstva Hristova 1378 miseca aprila 10. dan, i ime vse povelje i svobodštine, zakone i uvite, pridnje i poslidnje, koje je njim učinil i zapisal rečeni gospodin kralj Stefan Tvrtko, da je do vika reče nomu gradu i jego općini tvrdo i neporočno nami i našimi poslidnjimi, pače da su vsegda stanoviti u vsih rečenih poveljah i u zakonih, uvitih i svobodštinah rečene gospode raške, srbske i bosanske.

I rečeni vlastele i poklisarije grada Dubrovnika primiše i zavezaše se kraljevstvu mi davati od rečenoga grad i općine srbski dohodak dvi tisući perper dinari dubrovačkih, vsako godište na Dmitrov dan, po zakonu i uvitu, kako su davali našemu bratu, sv'topočivšemu gospodinu kralju Stefanu Tvrtku.

I na to više pisano prisegoh, az rečeni kralj Stefan Dabiša, i s blagodarovanom mi gospojom kraljicom kir Jelenom na svetom jevandelju i na časnom krsti gospodnji, i s vlasteli kraljevstva mi: s vojevodom Hrvojem, s vojevodom Vlatkom Usorskim, s knezom Stipojem Hrvatinićem, s knezom Radosavom Pribinićem, s knezom Dobrosavom Divoševićem, s tefačijom Batalom, s knezom Gojakom Dragosalićem, županom Tvrdisavom Tujicom, s knezom Vlčihnom Vlatkovićem, s knezom Vojsavom Vojevodićem, s knezom Vlkcem Nartičićem, Županom Radojem Radosalićem, županom Jurjem Tihčinovićem, s dvorseim Stancem Prikušićem.

I semu, utvrždenu i neporečenu, biti do vika našega i njih’.

Tko li bi sije potvoril ali porekal – da su vse Iletvi na njem pale i da je klet bogom ocem i sinom svetim duhom i vsimi bogu ugodivšimi.

Pisano na destitoj vojsci kraljevstva mi, u Dol njih krajih, u Lušnicih, rukoju srdčanoga mi sluge Tomaša logofeta, pod liti togda gospoda Hrista roždenija, tisuću tristo devedeset i drugo lito, miseca julija sedamnadeseti dan.