srednjovjekovna bosna

Srednjovjekovna Bosna

1329. godine Bošnjani bezbožni, pogani babuni, pustoše manastire po srpskoj državi

Očigledno je da bana Stjepana ni tada nisu vezivali nikakvi obziri prema susjednoj srpskoj državi.

Jedna slučajno očuvana vijest pokazuje nam da je on 1329. u “otvorenom ratu” sa Srbijom i da je preduzeo jedan pohod u oblast Polimlja. Bošnjani su tada “pustošili” manastir Svetog Nikole u Banji, sjedište dabarskog episkopa. U tome kraju negdje je “bezbožne i pogane babune” po riječima jednog zapisa, presreo srpski mladi kralj Dušan i teško porazio.

Jedan dramatičan detalj o ovoj bici znali bismo, kad bismo za nju sa sigurnošću mogli vezati pričanje iz uvoda jedne banove povelje u kojoj se hvale zasluge vlastelina Vuka Vukosavića.

Vuk je u boju u Raškoj banu podmetnuo svog konja, na mjesto ubijenog, ali u borbi i ovoga «isikoše na smrt». Poslije poraza vjerovatno su prestale banove ofanzivne akcije protiv Srbije.