Ahmed Gurbi Baba iz Novog Pazara(1699-1771)


Znaj da je Bosna domovina moja, Novi Pazar rodni grad je moj
Narod gazija i Ijudi ponosnih, Boga jednog znaju, namaz ne puštaju
Narod naš, grad, djedovinu našu, Uz dopust Gospodara ovo zborim:
Allah nek’ sačuva tren ja ovaj želim, Da od tuge svake naraštaj zaštiti…

Zemlja Bosna zavičaj je moj, svi ljudi svijeta ovo ime znaju
Gazija središte, to je kad’ mast prelije, sablja vodu pije…
Šeher moj sred Novog Pazara je k'o u dulistanu bulbul zasjeli je
K'o pupoljak neprocvali u sparini takvoj na mah ja ožednih
K'o voda bistra što spokojno stoji sa mnogo dana u godini snježnih
Hal moj u stvaranju neobičan posta bolnom ti se čini, i zdravi da ječi
Tok vremena najzad, trenutku je jamac vlasnik uspravljeni sam na svom vatanu.

Hodi i počuj. Bosna je moja zemlja, a Novi Pazar boravište moje.
Junaci graničari su naši ljudi, na braniku čojstva što stoje.
Svaki od njih za jednog Boga znade i služi mu pun ponosa i nade.
Bože, koji si bogat javno i tajno, štiti narod od žalosti u mojoj domaji.