Baština

Hram boga Mitre u Jajcu

Indoiransko božanstvo Sunca i svjetlosti – Mitra, prema vjerovanjima sljedbenika, ljudima daje hrabrost, zemljama osigurava mir, štiti pravednike, carevima obećava prijestolja, a vojnicima pobjede, zaštitnik je ugovora, saveza i prijateljstva.

Kult nepobjedivog boga Sunca – Mitre bio je raširen po svim provincijama Rimskog carstva uključujući i provinciju Dalmaciju u čijim je granicama bio i najveći dio današnje Bosne i Hercegovine.

Pripadnici mitraizma nastojali su smjestiti svoja kultna mjesta u pećinama, ali su izgrađivali i male jednoćelijske hramove – speleje, te ukoliko je teren dopuštao, ukopavali ih u zemlju. Takav primjer hrama – spelej izdubljen u stijeni, nalazi se u Jajcu i predstavlja jedinstven i rijedak primjer.

U hramu se nalaze tri mala žrtvenika i kameni kip Kautopatesa bez glave. To je jedini primjer u Bosni i Hercegovini gdje se, pored prikaza dadofora (lučonoša), na reljefu mogu naći i dvije slobodne mitraičke skulpture. Na zapadnom zidu hrama, u stijeni, uklesan je reljef – slika boga koji ubija bika.

Mitra je prikazan u perzijskoj nošnji sa ogrtačem koji leprša. Jednim koljenom naliježe na bika, lijevom rukom ga je uhvatio za gubicu, dok mu desnom zabija nož u srce. Pomažu mu pas, zmija i škorpion. U gornjem dijelu su sunce (prikazano bez zraka) i mjesec (bez srpa).

Ispred reljefa su nađena tri velika žrtvenika. Na istom mjestu je nađena i srebrna fibula sa povijenom nogom i 16 novčića. O vremenu nastanka hrama boga Mitre u Jajcu, nema izravnih podataka. Pretpostavlja se, prema nalazu novca, tipovima lampi i fibule da je sagrađen početkom 4. stoljeća n. e.