KRVAVI OBRAČUN ABDURAHIM PAŠE SA BOSANSKIM JANIČARIMA


Njegovo uključenje u Bosnu imalo je odlučujuću ulogu. U decembru 1826. je smjenjen bosanski namjesnik, a glavnu riječ je vodio Abdurahman paša, on je trebao da akciju dovede do kraja. Čak ga je sultan podržao na tom putu te je postao bosanski paša.

Njemu su u pomoć trebali doći sve paše iz Rumelije osim Arnauta iz Kolašinca. Abdurahman u svoje akcije uključuje Bošnjake iz Posavine, Krajine i carskog druma. Krenuo je onda zavađivati Bošnjake između sebe. Abdurahim je krenuo prema Zvorniku pa onda dalje kako ga Bošnjaci ne bi omeli u ulasku u Bosnu. U Zvorniku i Tuzli su prihvatili ukidalje janičara, na to su sarajlije poslali jedan odred da izvrše restauraciju janičara ali su bili potučeni.

U to vrijeme se desio jedan janičarski zločin u Sarajevu. Janičarski ugled u Sarajevu i Bosni je počeo da opada a prvaci su se pravdali das u to uradili neki neodgovorni janičari. Krajišnici su stali na stranu sultana pa su spremili vojsku koja će krenuti prema Travniku a onda i prema Sarajevu. Na čelu vojske je bio Hasan aga Pečki.

Ali aga Rizvanbegović je stao na stranu sultana. Na čelu pristaša Abdurahima u Sarajevu je bio sarajevski kadija Husein Hamid organizirajući akciju za ukidanje janičara. Njemu je prišao veliki broj sarajlija i janičara te je dogovoreno da u petak 7.2.1827. godine okupe kod sarajevske tvrđave pod izgovorom klanjanja džuma namaza. Provalili su poslije džume u vanjsku tvrđavu a prešli sui m posadnici i dizdari pa su onda ušli u unutrašnju tvrđavu. Nakon toga su poslali čovjeka u središte janičara da ih pozovu na razgovor o ukidanju janičara. Tu je došao Pinjo i Alija Ruščenkalija vođa svih janičara u Bosni, ali s njim nisu htjeli razgovarati.

Pinjo je pristao na ukidanje nakon dogovora sa ostalim janičarima, ali mu nisu dali da izađe iz tvrđave i okrenuli su topove iz tvrđave prema gradu pod prijetnjom da će pucati na janičarske kasarne. Poslali su izaslanike da donesu janičarske simbole. Nakon toga Hamid efendija je poslao pismo Abdurahimu das u janičari ukinuti, a Pinji i ostalim je garantovana sigurnost.  Nakon 7 mjeseci otpora u Bosni je ukinut janičarski  početi ubijanje uglednih porodica u Bosni, što će još više otežavati ustroj nove vojske. koja će u Bosni biti prihvačena 1863.

Nakon ove Hamidove obavijesti o ukidanju janičara u Sarajevu, Abdurahim šalje Ali bega Fidaića sa 500 vojnika kao predhodnica vojske u Sarajevo. Abdurahim je tražio spisak sarajevskih prvaka kako bi ih smaknuo i proveo zacrtane mjere a tražio je dozvolu od Porte što je i dobio. Sarajevski prvaci su se sastali i dogovorili da pohvataju janičarske prvake kako bi ih poslali kod valije na razgovor o smirivanju situacije pa i stanju u Bosni. Sa 5. na 6. mart su poslani 7 janičarskih prvaka u Zvornik i tamo odmah smaknuti kao primjer drugima. Njihove glave su poslane u Istanbul. Nakon toga sun a Porti nagrađeni za uspješno obavljeni posao, a Krajišnici su ušli u Travnik sa 5000 vojnika sa ciljem hapšenja vođa pobune.

Krajem marta 1827 Abdurahim je došao u Sarajevo do druge polovine godine. Nije bio zadovoljan brojem Hamid efendije koji su trabli kazniti. Sarajevski prvaci nisu sa njim bili zadovoljni jer su obečali sigurnost janičarskim prvacima ako ukinu odžak u Bosni. Ubrzo nakon toga Hamid efendija je smijenjen a postavljen Ahmed efendija. On je dostavio spisak  lica koja se trebaju kazniti i to u cijeloj Bosni. Spašeni su oni koji su pobjegli. Ova kazna je izvršena poslije njegovog dolaska u Sarajevo 20.3.1827, poslije toga je ubijeno više nego što je trebalo mada su janičari u Travniku i Sarajevu mirno prihvatili odluku o ukidanju janičara u Bosni. Sarajlije su ga prisilile da bježi 1828. godine prilikom skupljanja vojske za odlazak na ratište sa Rusijom, pa ga je Porta optužila za kukavičluk i kaznila svilenim gajtanom.