Stećak
Baština

NATPISI BOSANSKIH DIJAKA (1. dio)

Pisari srednjovjekovnih poveljana bosančici u službibosanskih banova i uklesanih natpisa na stećcima

DIJAK PRIBOJE(Oko 1322. g.) SVJEDOCI NA DAROVNICI BANA STJEPANA VUKOSLAVU HRVATINICU
A tomu daru biše svjedoci:
Dobri Bošnjane – tepčija Radoslav i s bratijom, knez Dragoš i s bratijom, župan Krkša i s bratijom.
Ot Zagorija – Župan Poznanj i s bratijom. Ot Rame – knez Ostoja i s bratijom. Ot Uskoplja – Hrvatin Vlčković i s bratijom.
Ot Usore – vojevoda Vojko i s bratijom, Vranoš Ceprnjić i s bratijom.
Ot Soli – župan Budoš i s bratijom, čelnik Hlap is bratijom.
Ot Trebotića — župan Ivahn i s bratijom.
A tomu je pristav ot dvora – Vlk Stitković, vojevoda bosanski, a drugi Vitanj Tihoradić.
A siju knjigu pisa Priboje, dijak velikoslavnoga gospodina, bana Stipana, na Mileh.

DIJAK RADOJE (Godine 1189)
Ja, Radoje, dijak banj, pisah siju knjigu poveljov banov, od rožstva Hristova tisuća i s’to i osm’deset i devet ljet, mjeseca avgusta, u dvadeseti i deveti dn, usječenije glave Jovana Krstitelja.

DIJAK PRODAN (1180-1204)
V dni bana velikago Kulina, bješe Gradiša sudija velij u njega.
I sazida svetago Jurija i se leži u njego.
I žena jegova reče: Položite me u njego!
A se zida Draže Ohmučanin – to mu voli, bože…
Na nj az pisah Prodan …

DIJAK IZ PODBREŽJA (1180—1204)
Slava velikago Kulina bana – pisah dni Gradiše:
I pojdosta…
Žalahu ih dobri ljudije i plakahu…

BRACA IZ CRNCA (Prije 1200 g.)
Poleta, Drusan i Dražeta, činu raku nad materiju, u dni slavnago kneza Hramka.

KAZNAČICA BJELOKA (XII–XIII vijek)
U ime velikog kaznaca Nespine brata – pozida Bjeloka kaznačica svojega gospodina.
I ostavi sebi mjesto – poleg svojega gospodina.

GRAMATIK DESOJE (1214-1217)
A se pisah imenom Desoje, gramatik bana Ninoslava, velijega bosn’skoga – tako vjerno kakore u prvih
Božere, ti daj zdravje!

DIJAK IZ VIDOŠTAKA (Godine 1231)
Mjeseca marta, prvi na desete,
prestavi se raba božija Marija,
a zovom Djevica,
popa Dabiživa podružije, va ljeto…..

NEPOZNATI TRAVUNJANIN (Prva pol. XIII vijeka)
Mjeseca septembra, u tretji na desete din, prestavi se rav božiji Đeorđije, na večerije Hristova dne – a imenem župan Krnje…

DIJAK IZ POLIĆA (1241. godine)
Va dni pravovjernago kralja
Vladislava prestavi se rab božiji,
od Grdomila poriklom, župan Pribilša
A leže, po božijoj milosti, na djedinu njiju, va ljet’ Hristovih…

DESIN RATANČEVIĆ (XIII vijek)
Desin Ratančević pisa u dni bana Stipana.
Bog mu daj zdravje a mnije život.
Siče Milgost.

ANONIM IZ ZGOŠČE (XIII vijek)
Sije leži Stjepan, ban bosanski
i brat mu Bogdan i Dragiša
i knez Bakula i knez Stanko
i Tvrtko, s družinom …

DIJAK IZ HUMSKOG (1304—1318) ŽITIJE GOSTA MILUTINA
Va ime tvoje – pričista trojice!…
Gospodina gosta Milutina bilig, rodom Crničan’.
Pogibe ino nego li milosti božjeji…
Žitije: A žih u časte bosanske gospode.
Primih darove od velike gospode…
I vlasteo i od grčke gospode… A vse vidomo!

ANONIMC IE CAREVCA (XIII-XIV)
Se kuća Milutina Marojevića i njegove žene Vladisave i njiju ditce.
I za ime Milutina – da se niktor ne stani š njim.

DIJAK PRIBISAV (Godine 1323)
A se pisa Pribisav, dijak bana Stipana – koji držaše od Save do mora, od Cetine do Drine…

DIJAK IZ LAŠVE (XIII–XIV vijek) SLOVO O ČOVJEKU KOJI JE ŽIVIO USPRAVNO
I u tom, steće žih – počteno i slavno…
Jere, znah da je umrti…
A taj greb učinih i uzvukoh za svoga života – budućemu…
I posli uzvučenja greba, na četvrto lito – toj pisah…
I pridah se bogu svomu…

DVORSKI DIJAK (Poslije 1326) NATPIS NA VIJENCU PECATA
Sije pečat gospodina Stjepana bana – svobodnoga gospodina vse zemlje bos’nske, usorske, solske i dolnjekrajske i vse zemlje hl’m’ske.

ZAVRŠANIN (Oko 1330 godine)

ŠTA JE TO KRIN? Lilije, cvijetu ime — krin…

MUDRE I LUDE DJEVICE
Togda, upodobi se carstvo nebesnoje deseti djeva, eže prijemše svjetiljniki svoje, izidu protivu ženihu.
Pet že bješe ot njih buji i pet mudrih.
Buje bo prijemše svjetiljniki svoje — ne uzeše s’ soboju olije.
A mudrije priješe olije v sudijeh s’ svjetiljniki svojimi …
ZA KOGA JE PISANA OVA KNJIGA?
Knjigi Divoša… Pisa knjige Divošu… Knjige Divoša Tihoradića.

VUKAŠIN IZ POJSKE (XIII–XIV vijek) NIŠTI
Se leže Dragaj, na kraju — ništ…
A se pisa Vukašin, svom gospodini, koji me biše veoma s’bludio.
Zato, molju vas, gospodo, ne nastupajte na nj!…
Jere ćete vi biti kako on, a on ne more biti kako vi…

GOST IZ POJSKE (XIII–XIV vijek) SLAVA ČETI I SABORU
V ime oca i sina, az Bogdan na Dragaja novi kameni postavih.
I da viste da ćete umriti i vsi vi, i domu poginuti…
I pravi vi apustiol: I slava četi i saboru!…

VLADISLAV NIKOLIĆ (Poslije 1349) KOJI SLUZASE SLAVNOGA BANA
A se leži gospoja Katalina, sa svojim gospodinom, županom Nikolom. koji služaše Kotromanića tasta i slavnago bana, Stipana… Postavi na nju (kami) Vladislav i Bogiša – brat mu.