srednjovjekovna bosna

Srednjovjekovna Bosna

HRVOJE VUKČIĆ HRVATINIĆ (15. januara 1404): SUPROTIV KRALJU OSTOJI – NA NJEGOVU POGIBIO I RASUTJE I PROGNANJE

Mi, gospodin Hrvoje, po milosti božijej slavni duk spalicki i veomozani, veliki vojevoda Kraljevstva bosnaskog’ i ka tomu, i mi, kmez, vlastele i valsa općina boguljubimago grada Dubrovnika:

Obitujemo jedna strana drugoj, i takoj stavismo i složismo vasi zajedno biti suprotiv kralju Ostoji, na njegovu pogibio i rasutije i proganjanje van Kraljevstva, v vsih prvo prizvav ime gospodina Isusa Hrista.

I zato, mi gospodin Hrvoje od seli obituju dvignuti vojske naše i poslati je priz Neretvu u Humasku zemlju i tuj va ime Hristovo projaviti i proglasiti gospodina Pavla Radišića kralja bosnaskoga i našom mociju u vasem uzdržati ga i pomagati ga na vasu našu silu.

I mi, grad Dubrovnik, takoje obitujemo zajedno s gospodinom Hrvojem va vase učiniti što moremo suprotiv kralju Ostoji, u pomoć rečenomu gospodinu Pavlu Radišiću, po moru i po suhu, po ovih mistih okolo nas, s našimi ljudmi i s inimi – koje budemo moći nagnuti na to.

A na vase više pisano obituje gospodin Hrvoje gradu Dubrovniku i, takoje, grad Dubrovnik gospodinu Hrvoju, postaviv ruci na svetom evangelju i na časnom krsti Hristevi, vse više pisano što smo obitovali meju sobom – da vršimo i da učinimo i nikakor nitko nas semuj obitu ne polipsati.

A tko se potvori i poreče da je proklet… I jošće obituje Dubrovnik gospodinu Hrvoju:

Našimi posalbinami i na naše tračenje i slati i moliti našeg gospodina privisokog kralja Zigmunta, kako da ga stavimo na vsu našu moć u milost u rečenoga gospodina kralja, jere veće nere kralj Ostoja moći će biti vridan i koristan rečenomu našemu gospodinu.