Baština

NATPISI BOSANSKIH DIJAKA (2. dio)

DIJAK DRAŽESLAV (Oko 1353 g.) VELIKI PEHAR VINA
A sije se (pisanije) svrši na Suhoj, na Prozračci, kada gospodin ban Tvrtko grediše najprvo u Hlmsku zemlju.
A se pisa Dražeslav dijak, gospodina bana Tvrtka nadvorni pisac, a prvo dijak velikoslavnoga gospodina bana Stjepana.
I kada sije pisah, tada mi da gospodin ban Tvrtko ispred sebe velik pehar vina popiti – u dobru volju!…

BRATOJE IZ ULOGA (Po 1353. godini) PRIBISLAV

A se leži dobri Pribislav, na svojoj zemlji, na plemenitoj.
Služih banu Tvrtku, gospodinu, vjerno… i na tom pogiboh.
Pisa Bratoje.

ANONIM IZ DREZNICE (1355-1357) DVOR VOJEVODE MASNA

Va ime otca i sina i svetago duha.
A se dvor vojevode Masna i njegoviju sinu Radoslava i Miroslava.
Se pisa rab božiji i svetago Dmitrija… u dni gospodina kralja ugarskoga Lojiša, i gospodina bana bosanskoga Tvrtka.
Tko bi to potral, da je proklet – otcem i sinom i svetim duhom!…

DIJAK IZ KALESIJE (Možda XIV vijek) SLOVO O DRAGCU TIHMILICU
Kada hotjeh biti – tagdi i ne bih …

DIJAK POMOČAN (Poslije 1363) VLADISLAV NIKOLIC
A se leži knez Vladislav, Župana Nikole sin, bana Stjepana neti…
A leži na svojoj zemlji i na plemenitoj.
A pisa Pomočan.

DIJAK DRAŽESLAV (1. juna 1367) NA KRAJU PUTA
A se pisa Dražeslav dijak, rodom Bojić, svojom rukom, malokorisnom…
Zemlja mi je mati, a otačstvo mi je grob.
Ot zemlje jesmo – i u zemlju unidemo.

PREMILOVAC (XIV vijek) SLOVO O VREMENU
Bože, davno ti sam legao i vele ti mi je ležati…

ANONIM IZ VIDOŠTAKA (XIV-XV vijek) RUDINA
A se županica Rudina.
Priteški dan…
Kto da sij znadjaše?

MILAT PRIPCINIC (XIV-XV vijek) PORUKA O VJERNOSTI
A sije veli Milat Pripčinić:
Cijem služih — tem pokojen bih!

NEPOZNATI PATAREN (Godine 1375) NEBO I ZEMLJA
Mitnica – mjesto patrijarhovo, ideže se patrijarhi postavljaju – srebrom i zlatom.
Prepodobnejši Ratko, daj mi da ručam – gladan siromah…

VUKAŠIN DIJAK (XIV-XV vijek) PLEMENITI SVIBNIČANIN
A se leži Dragoje Junotić Tupković plemeniti Svibničanin.
A postavista bilig dva sina: Milobrat i Pribil.
A tko će sij bilig pogubiti pogubi ga bog!
Sjekao Vukašin.


DIJAK IZ VELIČANA (1377-1391) O RODU RABE BOŽIJE POLIHRANIJE
V ime otca i sina i svetago duha: Se leži raba božija Polihranija, a zovom mirskim gospoja Radača, župana Nenca Čihorića kućnica, a nevjesta župana Vratka i sluge Dabiživa i tepačije Stipka, a kći župana Miltena Draživojevića, a kaznacu Sanku sestra.
A postavi saj) biljeg njen sin Dabiživ, s božijom pomoštiju sam svojimi ljudmi, a vidni gospodina kralja Tvrtka.

ŽUPAN MEDULIN (Kraj XIV v.) NIKADA
Nikada mnogo ne imah…
Nikada ništa nesta…
A dijelih…

RADAN HRANIC (XIV–XV v.) SLOVO ZA BOGDANA OZRINOVICA
U toj doba umrijeh.
Ni se bjeh omrazil zlu ni dobru.
I kto me znaše vsak me žaljaše.
Dobar hotjeh junak biti ali mi smrt prekrati.
Ojdoh od oca — veoma pečaona…