Stećci
Baština

NATPISI BOSANSKIH DIJAKA (4. dio)

DIJAK IZ BLAGAJA (Kraj XIV vijeka)
Sij kami, varda!…
Či li je bio?
Či li je sade?
Či li neće biti!

DIJAK IZ KOVANJA (XIV-XV vijek)
Va ime božije.
Se leži Tvrdiša Banović,
dobri vitez – na svojoj, plemenitoj…

DIJAK IZ PODRINJA (XIV–XV vijek)
I dobri ži, i dobri umre.

PREDRAG VOJINOVIĆ (XIV-XV vijek)
A se leži Branko Benković na svojoj zemlji, na plemenitoj baštini.
I postavista na njem bratija bilig: Milbrat i Milko, i sin Pavko.
A pisa ga Predrag Vojinović.

DIJAK IZ DABRA (1391-1404)
A se leži Bogdan Hateljević, Radiča vojevode sluga.
U dobri čas rodih se u Dabrje – u družini pravo čineći.
I umrijeh gospodinu vjerno služeći.
A saj biljeg sinove moji postaviše.

DIJAK IZ KONJICA (1398. godine)
A se leži gospoja Gojsava, kći Jurija Baošića, a kućnica vojevode Radiča.
A prista u kuću kaznaca Sanka i župana Bilijaka s počtenijem – i prija svoju viru i višnju slavu…

DIJAK IZ BOGUTOVA (XIV-XV vijek)
I postavi bilig sij sin mu Vlč i bratija njegova:
Ljubjen i Medoš i Pribil i bratija,
Tko će pisanije sije pogubiti – proklet bogom i sinom…

DIJAK IZ HRASNA (Kraj XIV vijeka)
Dobri junak ja bih…
Molju se ja vas – ne ticajte…
Vi ćete biti kako ja, a ja ne mogu biti kako vi!

PETAR STUK (XIV-XV vijek)
U to doba bjeh junakom i mil bratiji i gospodinu Novaku.
I vjeroše me, kako dijete svoje…
Ali, smrt me umori…
Da žalu me družina!…