dijak.online

Srednjovjekovna Bosna

TEKSTOVI NEPOZNATOG KRSTIJANINA

ISCJELJENJE BOLESNE ŽENE

Žena krvotočiva jest – ljudije božiji, eže Hristos očisti od grijeh’ ih’.
A vračeve – zakonici.
A dvanadesete ljeti – dvanadesete apostol, iže vse dni grijehe obličajut, jako že i Hristos reče u jevandelji: ašte ne Hristos prišal i ne glagolal im, grijeh ne bi imjeli…

PRIČA O MILOSRDNOM SAMARJANINU

On človjek jest — plijenici.
A Jerusalim – Žilište svetih.
Jeriha — mir.
A jazvi – grijesi.
A jerej – Mojsij.
A levgit – Ivan Vodonosac.
A Samarijanin – Isus.
A olij i vino – milost božija.
A skot — zakon.
A gostinica – crkva.
A gostinik – Petar.
I dva pinjeza – vjera Jidina.

PROROČANSTVO HRISTOVO

Avram, Isak, Jakov i vsi duhovni proroci – ljudije božiji sut.
A sinove carstva – otstupnici ježe uvede Sotona u skrovišta skudilnije.

PRIČA O BLUDNOM SINU

On’ človjek jest – otac nevidimi.
A sin manji -andeli ježe shini Sotona.
A sin stariji – andeli iže vinu ocu služe.
A telac upitjenij – Hristos.

PRIČA O BOGATAŠU I PRISTAVU

On’ človjek — knez vijeka.
A ikonob – starješina crkve jego.
A dlžnik zakonici iže po vse dni grijehe otpuštaju človjekom, i tako gube duše človječ’ske.

PRICA O BOGATOM I UBOGOM LAZARU

Bogati človjek – sinove vijeka, ideže jest prostranoje žitije. To je i gospodin vijeka.
A ubogi Lazar — ljudi božiji.
A Avram – otac nebesni.
A lono — krilo.

ČUDO SA PET HLJEBOVA
Pet hljebi sut — četiri jevanđelisti i vjera Jidina.

O ISCJELJENJU SLIJEPCA
Brenije – milost božija iskupil mir sa, ideže potreba jest očistiti se človjeku.