Stećci

“Jere ćete biti vi kako jesam ja, a ja neću biti kako jeste vi”: Dijak Veseoko Kukulamović

Se kami Radojice Bilića.
Milostiju božijom i s pomoću roda moga izidah mnogočasnu grobnicu i postavih si kamen na grobnici mojej i ugotovih si vični dom za života svojega – ako hoće gospodin bog sebi i drugu mojemu.

Molju bratiju i strine i neviste pristupite i žalite me i ne popirajte me nogama. Jere óete biti vi kako jesam ja, a ja neću biti kako jeste vi…

A se pisa Veseoko Kukulamović.

Ostavite vaš komentar