srednjovjekovna bosna

Srednjovjekovna Bosna

“Ot rojenija sina božija 1393. lito, po umrti kralja Tvrtka drugo lito.”: TEKSTOVI DIJAKA STANKE KROMIRIJANINA

O STARJEŠINAMA CRKVE PRIJE GOSPODINA RASTUDIJA
V ime otca i sina i svetago duha.
1. Jeremis, 2. Azarija, 3. Kukleč, 4. Ivan, 5. Godin, 6. Tišemir, 7. Didodrag, 8. Bučin, 9. Krač, 10. Bratič, 11. Budislav, 12. Dragoš, 13. Dragič, 14. Ljubin, 15. Dražeta, 16. Tomiš.
Se pišu predrečenije redove, ki su se narekli u red crkve, prije gospodina našego Rastudija.

O STARJEŠINAMA CRKVE GOSPODINA NAŠEGO RASTUDIJA
Se pišu, v ime otca i sina i svetago duha.
1. gospodin Rastudije, 2. Radoje, 3. Radovan, 4. Radovan, 5. Hlapoje, 6. Dragoš, 7. Povržen, 8. Radoslav, 9. Radoslav, 10. Miroslav, 11. Boljeslav, 12. Raatko.

O KNJIZI OKOVANOJ SREBROM I ZLATOM
V ime otca i sina i svetago duha.
Sej knjige napravi tepačija Batalo, svojim dijakom Stankom Kromirijaninom.
I okovav je srebrom i zlatom, i odiv krosnicom – prikaza je starcu Radinu.
A napisaše se sije knjige u dni kralja Dabiše, ot rojenija sina božija 1393. lito, po umrti kralja Tvrtka drugo lito.

O TEPAČIJI BATALU KOJI BIŠE MNOGO SLAVAN
Sej spravi knjige tepačija Batalo, koji biše mnogo slavan, koji držaše Toričan i Lašvu.
A za njim biše gospoja Resa, Vukca vojevode kći.
A biše joj jedan brat vojevoda bosanski, a drugi knez bosanski, a tretji ban hrvatski.
A tada Batalo tepčija držaše Sanu
I grediše mu na voznicih vino iz Kremene u Toričan.
A on biše mnogo dobar dobrim ljudjem, i mnogo slavan dobrim krstijanim.
I zato ga bog množaše, u viki vikom, amin.