Baština

NATPISI BOSANSKIH DIJAKA (3. dio)

DIJAK IZ BUJAKOVINE (Kraj XIV vijeka)
Si bilig kneza Tvrdisava Brsnića.
Počten vitez ovdi jadan dojde…

PRESJENIČANIN (možda XIV vijek)
Se leži Hrelja…
Mnoge zemlje obidjeh, i domom dođoh, i počteno postah.
I na svoji baštini legoh.

PREČKOPOLJANIN (XIV vijek)
Se leži Ivan na svojej zemlji.
Bratija i družino – žalite me!
Ja sam bil jako vi, a vi ćete biti jako i ja.

DIJAK IZ GORAŽDA (XIV–XV vijek)
Cuždnome – željeti ovoga svijeta..

VUKAŠIN IZ VLAHOLJA (Druga polovina XIV v.)
A se leži gospoja Bjeoka, krstjanicom, kći Pribisava Kosače.
A pisa Vukašin.

ANONIM IZ POBRDICE (XIV-XV vijek)
A se, neka se zna – jere ubi puska Brešku Borovičića.
A da su klete te ruke koje bi ovo priturile…

NERETVLJANIN (XIV-XV v.)
Va ime boga,
velikoga cara,
nebesnoga i zemaljskoga.
A se leži Radivoj Krivoušić.

POLJIČANIN (XIV-XV v.)
A se sjen popa Bogčina.

DIJAK IZ HRVATA (XIV-XV vijek)
A se leži Božićko Banović na svojej zemlji, na plemenitoj, na Dramešini.
A postaviše Hlapac i Obodan i Branko z bratijom.

DRAGOJE DIJAK (XIV–XV vijek)
A se leži Braja Tvrdojević – na zemlji tuždi…
A postavi na njem kamen Prohtjen Radosalić, pastorak mu, i Ozrko, sin mu, dobri,
živ,
umre…
A se pisa Dragoje dijak.

GOST MIŠLJEN (Kraj XIV vijeka)
A se leži dobri gospodin gost Mišljen, komu biše priredio po uredbi Avram svoje veliko gostoljubstvo.
Gospodine dobri, kada prideš pred Gospodina, našega Isuhrista jednoga, spomeni i nas svojih rabov.

VUK RADIŠIC (XIV-XV v.)
A se leži knez Radiša Zloušić.
A se piše kami na junaka Vuk Radišić.

NIKOLA DRAGOLJEVIĆ (XIV-XV vijek)
A se leži Dabiživ, na svojej zemlji, na plemenitoj.
Kada htjeh pobiti – tada i umrijeh!
Usiječe na me kami Milutin Kablović, u Goduši.
A pisa Nikola Dragoljević.