Pohod Eugena Savojskog na Sarajevo 1697.godine


Eugen Savojski se smatra najvećim vojničkim genijem tog vremena. Nakon poraza Austrijanaca kod Bihaća on je odlučio da na Bosnu udari drugim pravcem. 12. oktobra 1697. sa oko 8 000 vojnika on je prešao Savu kod Broda. Prije pohoda Savojski je od franjevaca dobio izvještaje o razmještaju osmanske vojske i položaju pojedinih mjesta na njegovom putu prema Sarajevu. Bez većih borbi je usput osvojio Doboj i Maglaj 22. oktobra Savojski je stigao u Visoko gdje je uspostavio logor.

Odatle je uputio izvidnicu prema Sarajevu, sa pismom naslovljenim „ vrhovnom poglavaru osmanske varoši Sarajeva, odličnim građanima i svim stanovnicima“. U pismu im poručuje da ako žele da se spasu zla pošalju izaslanika odmah jer će u suprotnom carska vojska nastaviti svoj marš i proliti još ljudske krvi, mada nije došla s tom namjerom. Kada se njegov pismonoša vratio krvav sa viješću da su ga Bošnjaci na prilazima gradu ranili, princ Eugen je 23. oktobra rasporedio svoje čete oko Sarajeva. Odatle je, kako je sam zapisao u svom ratnom dnevniku, uputio pojedine odrede da poharaju grad.

Za sam grad Savojski kaže da se „nalazi na širokom prostoru, da je potpuno otvoren i ima 120 lijepih džamija. Stanovnici grada su se razbježali ostavljajući za sobom veliku količinu svakojake robe. Sve su to vojnici opljačkali. Predvečer, 23. oktobra, „ grad je planuo“. Savojski je i sutradan ostao u Sarajevu. „Prepustili smo grad i svu okolicu vatri“, zapisao je Savojski. Dok je grad gorio jurišni odred je progonio njegove stanovnike.

Pošto je zima bila na pragu, princ Eugen je odmah sa vojskom , plijenom i zarobljenicima, krenuo nazad prema Savi. S njim se po nekim izvještajima povlačilo i oko 40 000 kršćana. Na putu je pljačkao i palio sva Bošnjačka imanja. 5. Novembra 1697. godine princ Eugen je prešao Savu i napustio Bosnu. Posljednja bitka zaraćenih država vodila se prostoru Bosanskog ejaleta kod Stoca, krajem decembra 1697. godine. Stolačka posada se uspjela odbraniti i protjerati neprijatelja. Tokom 1698. godine Bošnjaci su uglavnom ratovali protiv Mlečana, koji su pokušali ojačati svoj položaj u zaleđu Jadrana. Novi bosanski namjesnik je porazio Mlečane na Nevesinjskom polju a poslije toga Mlečani napuštaju opsadu Počitelja.