Prvi fes u A-U ratnoj mornarici- Bošnjaci dolaze, Werner Schachinger (1879-1918.)


S.M.S. (brod Njegovog Veličanstva – op. pr.) Schwarzenberg ležao je u luci Sibenik. Nekad je znao i za bolje dane. Medu užadima i palubom kretali su se brodski kadeti K. und K. ratne mornarice koje su stari pomorci odgajali u prave momare.

Medu budućim momarima nalazio se i kadet Lutvo Sekić, rođen u Dvorniku (Zvomiku? – op. pr.) kod Donje Tuzle. Mlad, jednostavan Bošnjak islamske vjere.

Pri zaduženju odjeće prije pet dana primio je sve uniforme i rublje kako je utvrđeno prema različitim propisima o uniformi i opremi K. und K. Ratne mornarice te, naravno, i momarsku kapu. Izgledalo je da je sve u najboljem redu.

Medutim, jučer, 8. jula 1909., brodski kadet Sekić je svom zapovjedniku javio da se boji da će ga se otac odreći ako dozna da on, Lutvo Sekić, ne nosi svoj fes. A i to iznosi samo zato jer mu je za slijedeće dane najavljena posjeta brata.

Dobar savjet je skup. Ovo je bio prvi slučaj da je jedan musliman bio primljen za brodskog kadeta. U službenoj knjizi Il-3 ništa nije bilo predvideno što se tiče fesa; zapravo, nije bio ni spomenut.

Zato je 9. jula 1909. Lučkom admiralitetu K. und K. u Puli otišao izvještaj s molbom da se u vezi s tim donese odluka. Admiralitet se nije našao odgovornim za taj poseban slučaj i isti izvještaj je već 11. jula 1909., sa stanovitim dodacima, požurio u Beč K. und K. ministarstvu rata, Odjelu Mornarice.

Što je odredila predsjednička kancelarija Carskog ministarstva rata?

Kako je pitanje nošenja fesa bilo od većeg znčenja, bar za brodskog kadeta Sekića, to je još i prije službene molbe Opće ministarstvo financija (odgovomo za čitavu Monarhiju, pa je i o pitanjima koja su se ticala Bosne i Hercegovine to ministarstvo vodilo brigu) 16. jula 1909. poslalo privremenu odluku Lučkom admiralitetu u Puli (vidi stranu 41).

Odatle je sadržaj depeše kao naredba dalje proslijeđen u Sibenik na brod Schwarzenberg i konačno dospio u ruke zapovjednika Škole za brodske kadete fregkapt. Bridiga. Još je isti dan, poput munje, u glavni grad Beč telegrafskim žicama požurila vijest o provođenju i došla na sto predsjedavajućeg Predsjedničkog ureda kapetana prvog ratnog broda Chmelarza.

Time je naš kadet bio zaštićen od toga da ga se odreknu. Ali je čitava stvar tek bila pokrenuta.

Dvadesetog jula 1909. je jedan akt, ovaj put već općenitije formuliran, pod nazivom Pokrivanje glave muhamedanskih pripadnika momarice, došao do Općeg ministarstva financija. Sadržaj mu je glasio:

U Skoli za brodske kadete nalazi se jedan mladić muhamedanske vjere koji je pri zadulenju odjeće dobio momarsku kapu, ali je prije kratkog vremena, navodno iz straha od oca, molio za dozvolu da nosi fes. Budući da je za očekivati da u toku neradnog vremena u Ratnu mornaricu stupe i drugi muhaneduncl, bilo kao kadeti, pripadnici regrutnog kontingenta ili oficirski kadeti, pitanje pokrivanja glave tih lica bi u principu trebalo regulirati.

Kao temelj najponiznijem izvještaju u tom pogledu, Carsko ministarstvo rata, Momaricki odjel, moli za mišljenje o predmetu gorjeadresiranog eventualno slubeni stav najviše Muhamedanske uprave obrazovanja i kulture za Bosnu i Hercegovinu Bilo bi u interesu jednakosti uniforme da bar niti podoficirii momari muhamedanske vjere nose za te činove propisane momurske kape bez zaslona, sto, dakle, ne zasjenjuju odl. Za pripadnike Sraba i više podoficire cija kapa ima zaslon, nošonje fesa će se teško mod izbjedi. Bar približna jednobraznost uniformi može se postici ako pripadnici momarice muhamedanske vjere koji moraju nositi fes, dakle eventualno svi muhanedanci Ratne momarice, uz zimsku uniformu smiju nositi tamnoplavi, uz ljetnu bijeli fes. Je li to dozvoljeno ili mora li biti zadržan crveni fes koji pripada bosanskoj nacionalnoj odjeći, vidjet će se iz ovdje zatraženog suda.

Već deset dana kasnije, za današnje okolnosti strašan tempo, u Predsjedničkom uredu Mornaričkog odjela nalazio se odgovor,

K. und K Opće ministarstvo financija

Predmet Bosne i Hercegovine

BH U odgovoru na cijenjeno pismo od 20. jula o. g. 2787, počašćeni sıno hvaljenom Ministarstvu obznaniti da se vodenje fesu kao pokrivala za glavu svih pripadnika K. und K. Ratne mornarice islamske vjere neće moći izbjeći jer bi nošenje momurske kape – cak i bez zaslonu, što ne odgovara običajima muslimana u Bosni i Hercegovini, moglo dovesti do neželjenih konplikacija. Nasuprot tome, prema izjavi Predsjedništva Ulemskor medžlisa, ne postoji prepreka da muslimani u Ratnoj momarici uz zimsku uniformu nase tamnoplavi, a uz ljetnu bijeli fes.

Bec, 24. septembra 1909.

2. Opće ministarstvo financija K. und K.

Hvaljenom K. und K. Općem Ratrcm ministarstvu, Momaricki odj. u Beču

Ta predsjednička kancelarija koncipirala je dekret koji jasno daje uočiti namjeru da se, suprotno mišljenju Općeg ministarstva financija, muslimanskom dijelu stanovništva Monarhije zatvori pristup Ratnoj mornarici.

Taj koncept otišao je na proučavanje i službeni stav raznim radnim grupama i odjeljenjima.

Suglasnost je odmah stigla iz odjeljenja 1. i 2., korvkapt. barun v. Gerlach i fregkapt. Zaccaria I. radne grupe, pod Georgom Ritterom von Kirchmayrom. U II. radnoj grupi, iz VII. odjeljenja, čiji je predsjedavajući bio vrhovni vojni sudija Feigl, bilo je opravdanih sumnji. Da njegovo videnje predmeta nije izazvalo posebnu radost u Predsjedničkoj kancelariji, može se sa sigurnošću pretpostaviti.

Vrhovni vojni sudija zauzima slijedeći stav:

Niti je po zakonima države niti po Službenoj knjizi 1-24 pripadnost odredenoj religii (vjeri) pretpostavka primanju za brodskog kadeta. Prema tome, otkako je Njegovo Veličanstvo proširilo svoja prava suvereniteta na Bosnu / Hercegovinu, pripadnici tih zemalja, ako su i muhamedanci, imaju pravo na primanje za brodskog kadeta dok god odgovaraju uvjetima tacke 81 Službene knjige 1-24. Tone se ne suprotstavlja to da cemuhanedanski brodski kadeti, odnosno iz njih nastalo ljudstvo zahtjevati da nose fes jer je les već dio uniforme oružane snage Austro-Ugarske pue odatle lahko moguće uvodenje fesa u Rainu mornaricu predloženom promjenom propisa o uniformi Uz to, teško da muhamedanski brodski kadeti mogu spriječiti ili onemogućiti jednobrazno obrazovanje” jer ako i pravila momaricke službena odgovarajući nucin uzimaju u obzir različite vjeroispovijesti (tud. 121, 137 i 283, II. dio), onda su vojniku dok to sludba dozvoljava dopuštene molitve i religiozne obveze (ac 14 MDR, I. dio), a ako se na pulubi Cita katolicka misa, poschno ce se ragulirati ponašanje nekatolickih ljudi (tud 1059 MDB, III. dio). Koncipirani dekrer ne odgovara duhu propisa mamaricke službe i Službene knjige 1-24 i nije iscrpan jer nisu uzeti u obzir mašinski kadeti i dobrovoljci koji su muharnedanci. Nije iskljuceno, tim prije je vjerovatnost veća što duže dekret bude u primjeni da ce mu sadrlaj dublje dopijieri u javnost; to bi, medutim, mogao biti izvor neugodnosti za upravu Ratne inomarice. Zato dekret ne bi trebalo izdavati.

Feigl, vrhovni vojni sudija, Wastoric'no”

Međutim, Predsjednička kancelarija carskog Ministarstva rata, Mornarički odjel, nije izmjenila svoj koncept, tako da je 19. oktobra 1909. Lučkom admiralitetu u Puli izdat slijedeći ukaz:

Predsjednička kancelarija

Pokrivanje glave pripadnika islamske vjere u Ratnoj momarici

Pecar!

Vlastoručno da otvori lučki admiral Lucki admiraliter Pula Bec, 19. oktobra 1909.

No molbu upućenu Općem ministarstvu finansija K und K. 28 promer Bosne / Hercegovine zbog pokrivanja glave pripadnika islamskog vjerovanju Ratne mornarice K. und K., u ovu je službu došla kopija priloženog pisma. U interesu jednolikog uniformiranju i obrazovanja u kadetskim školama Ratne momarice K. und K., ne čini se upurnim primati kandidate islamskog vjerovanja u te skole. Zato će, ako je potrebno, na temelju postojećih propisa, gore adresirani ubuduće trebati u odgovarajućem obliku kandidatima slati negativne odgovore.

Mudre riječi vrhovnog vojnog sudije Feigla bile su bačene u vjetar. Činilo se da je pala odluka o nošenju fesa i općenito primanju muslimana u Ratnu mornaricu K. und K. Ali, začudo, 30. augusta 1913., u jednom dodatku Organskom propisu za osoblje K. und K. Ratne mornarice, III. glavni dio, II. dio uniformiranje i oprema, s tačkom 117a, pojavila se slijedeća dopuna:

Fes Za mornaričko ljudstvo muhamedanskog vjerovanja je kao pokrivalo za glavnu normira fes; istima je, medutim, dozvoljeno nositi i kapu propisanu za odgovarajući cinirang.

Nije baš previše Bošnjaka ili Hercegovaca služilo u Ratnoj mornarici K. und K, jer su ti ljudi, kao što je to kod brdana skoro uvijek uobičajeno, imali ogromno strahopoštovanje spram previše vode.

Ali, ipak, im je dokumentirana jednakopravnost unutar Zajednice naroda.

Što se tiče fregate Schwarzenberg, još ponešto može biti od interesa. Sestog februara 1864. se Pješadijska regimenta Kralj Belgijanaca br. 27, regimenta grada Graza, pobjednički borila protiv Danaca, skupas Prusima, kod Oeverseea. U tom je ratu, među ostalima, bio u pitanju i Schleswig-Holstein

Nekih tri mjeseca kasnije, 9. maja 1864., fregata Schwarzenberg (2.514 t), kao Tegetthoffov admiralski brod, zajedno s fregatom Radetzy (2.198 t) bila u borbi protiv blokade tri broda nadmoćne danske eskadre kod otoka Helgolanda, u Sjevernom moru.

Nakon jednoiposatne teške borbe, premda je Schwarzenberg pri tom izgubio prikosnik i prednji jarbol, a vatra opustošila brod, Danci su se povukli ispred samoubilačkog napada Austrijanaca.

Dvije godine potom, 20. jula 1866., sudjelovala je fregata Schwarzenberg u pomorskoj bici kod Lisse (današnji Vis). Prvi divizion, koja se isključivo sastojala od oklopnih brodova, slijedila je Drugi divizion od drvenih brodova u borbi protiv nadmoćnih Talijana. U toj borbi Schwarzenberg se nanovo dokazao. Godinama kasnije, kad mu je vrijeme već bilo prošlo, razmontiran je i kao trup našao novu primjenu u školi za brodske kadete.

Werner Schachinger, Bošnjaci dolaze (1879-1918.)