Tajanstveni Narodi s mora


Narodi s mora bili su konfederacija pomorskih osvajača koji su u 13. i 12. stoljeću pr. Kr. napali i opustošili gradove na velikom dijelu istočnog Sredozemlja – obično ih se smatra odgovornima za tzv. Kolaps brončanog doba. Predstavljaju jedan od najvećih misterija staroga vijeka jer nemamo nikakvih podataka o njihovom identitetu ili o tome odakle potječu.

Glavni izvor o njima su staroegipatski spisi u kojima su opisani frazama poput: „Stigli su s mora u svojim ratnim brodovima i nitko im se nije mogao oduprijeti.“ U tim se spisima nalaze imena nekih od plemena napadača – Sherden, Sheklesh, Lukka, Tursha, Akawasha. Pored Egipta, napali su i vjerojatno razorili Hetitsku državu u Maloj Aziji i opustošili zemlje Levanta, piše povijest.hr.

Iako su poharali Malu Aziju i Levant, Egipćani su odoljeli njihovim napadima i porazili ih u mnogo bitaka. U tom se smislu ističu faraoni Ramzes II., Merneptah i Ramzes III. Spisi iz vremena Ramzesa II. sugeriraju da su Narodi s mora bili spremni boriti se kao plaćenici i u Ramzesovoj vojsci i u onoj njegovih neprijatelja Hetita. Oni iz vremena Merneptaha govore o tome da su ti misteriozni stranci došli „s mora na sjeveru“ i navodi neke toponime, ali nitko ih nije uspio identificirati. Predložene su brojne teorije o etničkom porijeklu Naroda s mora – od etruščanskog preko trojanskog, italskog, filistejskog, mikenskog do minojskog. Za nijednu od njih, međutim, ne postoje čvrsti dokazi.

U vrijeme Ramzesa III. Egipćani su u bitki kod grada Xoisa 1178. pr. Kr. zadali konačan udarac Narodima s mora, koji se otad više ne spominju u izvorima. Stoga možemo pretpostaviti da su asimilirani u staroegipatsku kulturu. Rat je, međutim, ispraznio egipatsku blagajnu i znatno oslabio moć države.