Umihana Čuvidina – naša prva pjesnikinja


Umihana Čuvidina je prva ličnost među Bošnjakinjama koja se počela baviti književnim radom, prije svega pjesničkim i proznim, na bosanskom jeziku. Rođena je u Sarajevu 1794. godine, a umrla je u rodnom gradu 1870. godine. Potiče iz porodice koja se bavila aščijskim i bostandžijskim zanatom.

Bila je zaručena za Muju Čamdžića, koji je 1813. godine poginuo kod Loznice, tokom završih borbi Prvog srpskog ustanka. Potrešena tim gubitkom počela je da pjeva pjesme o svom heroju, tragično stradalom zaručniku. Jedina njezina, u izvornom obliku, sačuvana pjesma je “Sarajlije iđu na vojsku protiv Srbije”.

Danas postoje dvije verzije njezine pjesme, jedna sačuvana u Travniku, a druga u Mostaru. Jezik pjesme je čisti narodni, sa svega par turcizama. Pored navede, otpjevala je još pjesme “Čamdži Mujo i lijepa Uma” – inspirisana ilirskom narodnom pjesmom, otpjevala je svoju vlastitu tragediju i “Žal za Čamdži Mujom” – otpjevan historijski događaj, Bitka kod Loznica iz 1813. godine, u kojem junački gine zaručnik Čamdži Mujo Bajraktar.