Bosanske i druge narodne izreke kojih se svi sjećamo


“Bez djece ne raste kuća.”

“Bez muke nema nauke.”

“Bog je prvo sebi bradu stvorio.”

“Bog silu ne voli, sila boga ne moli.”

“Bolje ikad nego nikad.”

“Bolje je gladan ležati nego sit biti dužan.”

“Bolje spriječiti nego liječiti.”

“Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani.”

“Bolje znati nego imati.”

“Brz mlin brzo se satire.”

“Bujrum, Musa, kupusa! Amidža, mogu ja i mesa!”

“Čak i na istom jastuku muž i žena različito sanjaju.”

“Čovjek da ne umre, crko bi!

“Čovjek snuje, Bog određuje.”

“Da je pamet do kadije, k’o od kadije, ne bi kadija ni treb’o.”

“Da mi se soja dograbiti, lahko mi je s njim boraviti.”

“Dao Bog kćeri da te beg uzme, cigani se vrzmaju oko kuće”,

“Dok jednom ne smrkne, drugom ne osvane.”

“Dok mudraci proučavaju život, pametni ga prožive.”

“Gdje ima dima, tu ima i vatre.”

“Gdje je puno baba, kilava su djeca!

“Gdje je srce mrtvo, sve ostalo je mrtvo”.

“Glava u oblacima.”

“Gledaj majku, biraj kćerku.”

“Gvožđe se kuje dok je vruće.”

“Imati veće oči od želuca.”

“Ispeci pa reci.”

“Iver ne pada daleko od klade.”

“Jabuka ne pada daleko od stabla.”

“Jedna lasta ne čini proljeće.”

“Jutro je pametnije od večeri.”

“Kad mačke nema, miševi kolo vode.”

“Kad na vrbi rodi grožđe.”

“Kad nebo očupavi.”

“Kadija te tuži, kadija te sudi.”

“Kako došlo, tako o’šlo.”

“Kao mačka oko vruće kaše.”

“Ko drugome jamu kopa sam u nju upada.”

“Ko kupuje što mu ne treba, prodavat će što mu treba.”

“Ko nema vremena za slušanje, imaće puno vremena za kajanje.”

“Ko pita – ne skita.”

“Ko rano rani, dvije sreće grabi.”

“Ko s djecom liježe, popišan ustaje.”

“Ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se obijaju.”

“Ko se tuče taj se voli.”

“Ko se u kolo hvata, u noge se uzda.”

“Ko se ženi na brzinu, taj se kaje na tenane.”

“Ko uči znaće, ko štedi imaće.”

“Ko umije, njemu dvije.”

“Ko vino večera, vodu doručkuje.”

“Krv nije voda.”

“Kuća je zatvorena kad je zaključana.”

“Ljubav je slijepa.”

“Mi o vuku, a vuk na vrata.”

“Na kraju tunela je svijetlo.”

“Na muci se poznaju junaci.”

“Na sve živ čovjek stigne, sem da se naživi.”

“Naći iglu u plastu sijena.”

“Najbolji način da neprijatelju pokažete zube jest da mu se nasmiješite”

“Napad je najbolja odbrana.”

“Navika je dobar sluga, ali loš gospodar.”

“Ne diraj lava dok spava.”

“Ne gledaj poklonjenom konju u zube.”

“Ne kupuj mačka u vreći.”

“Ne laje pas zbog sela, nego zbog sebe.”

“Ne mogu i jare i pare.”

“Ne može svanuti prije zore.”

“Ne možeš imati i ovce i novce.”

“Ne pravi pitu ko ima, nego ko je naučio.”

“Ne stavljaj sva jaja u jednu košaru.”

“Ne stoji kuća na zemlji nego na ženi.”

“Ne trči pred rudom.”

“Nema dima bez vatre .”

“Nema kruha bez motike!”

“Nemoj dozvoliti da ti se suviše nešto približi, sve što postane jednom blisko čovjek želi da zadrži. A zadržati se ništa ne može.”

“Nesreća nikad ne dolazi sama.”

“Nesta blaga nesta prijatelja.”

“Nije zlato sve što sija.”

“Nije znanje znanje znati, nego je znanje znanje dati.”

“Novi dan – nova nafaka.”

“O mrtvima sve najbolje.”

“Obrali smo bostan!”

“Od Kulina bana i dobrijeh dana.”

“Odijelo ne čini čovjeka.”

“Odnijeti gaće na štapu.”

“Ošta palo, poštapalo.”

“Oteto – prokleto.”

“Ovca bleji, zalogaj gubi!

“Papir trpi sve.”

“Para na paru, uš na uš.”

“Pare kad odlaze imaju stotinu nogu, a kad dolaze samo dvije.”

“Pas koji laje ne ujeda.”

“Pazi muho da ne bude suho.”

“Po jutru se dan poznaje.”

“Počisti prvo pred svojim vratima.”

“Pomozi sirotu na svoju sramotu.”

“Pored takvih prijatelja što će mi neprijatelji.”

“Poslije kiše dolazi sunce.”

“Praviti račun bez krčmara.”

“Prijeko preče, naokolo bliže.”

“Prodati rog pod svijeću.”

“Prvo skoči pa reci hop.”

“Radoznalost je ubila mačku.”

“Rugala se ruga pa postala druga.”

“Rugala se sova sjenici.”

“Ruka ruku mije.”

“S kim si takav si.”

“Sam pao, sam se udario.”

“Sit gladnom ne vjeruje.”

“Skuplja pita od tepsije.”

“Strpljen – spašen.”

“Strpljenje je gorko al’ mu je plod sladak.”

“Svakog gosta tri dana dosta.”

“Sve je dobro što se dobro svrši.”

“Sve što je dobro kratko traje.”

“Svuda pođi, svojoj kući dođi.”

“Što bi gore sad je dolje, a što bi dolje sad je gore.”

“Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra.”

“Teško žabu u vodu natjerati.”

“Tiha voda brijege valja.”

“Tresla se gora, rodio se miš.”

“Triput mjeri, jednom sijeci.”

“Ubila orla zla godina.”,

“U laži su kratke noge.”

“U muci se poznaju junaci.”

“U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi.”

“Um caruje, snaga klade valja.”

“Umiljato janje dvije majke siše.”

“Uš na uš, para na paru.”

“Uzdaj se u se i u svoje kljuse.”

“Vrana vrani oči ne vadi.”

“Vrijeme je novac.”

“Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada.”

“Žedna preko vode.”

“Željezo se kuje dok je vruće.”