Ebu Bekr (632-634)


Nakon što je primio khalifsku dužnost, Ebu Bekr je održao govor u kojem je rekao: Budem li slijedio pravi put, vi mi u tome pomozite. Najslabiji među vama kod mene je najjači, kad se radi o zaštiti njegovog prava, a najsilniji među vama je kod mene najneznatniji… Pokoravajte mi se dok se ja budem pokoravao Bogu i odredbama Njegovog poslanika. Iznevjerim li setome, ne veže ni vas dužnost vjernosti prema meni.

Kada je preuzeo dužnost, prva obaveza mu je bila da uspostavi red i mir u islamskoj državi, jer su ga poremetile neke pohlepne osobe, te su neka plemena bila otkazala poslušnost. Prvo je izdao naređenje za polazak vojske, koju je još Muhamed namjeravao poslati u Siriju, te su muslimani izvojevali pobjedu.

Opremajući ovu vojsku dao im je uputstvo, koje je svim kasnijim islamskim vojskama služilo kao pravilo: Ne kršite zadanu riječ niti pregonite u vjeri. Ne mrcvarite ubijene i ne ubijajte djecu, žene i starce. Ne sijecite drveće i ne palite usjeve. Ne koljite ovce, goveda ni deve osim koliko vam bude bilo potrebno za hranu. Proći ćete pokraj nekih koji su se osamili u svojim samostanima, pa ih pustite na miru i onome čemu su se odali!.

Zatim je Ebu Bekr opremio drugu vojsku protiv odmetnika od islama, koji su bili narušili red i mir u državi. Za kratko vrijeme bio je na cijelom Arabijskom poluostrvu ponovo uspostavljen red. Muslimanska vojska je imala težih okršaja jedino u borbi protiv Musejlime, koji se izdavao za Božjeg poslanika.            

Budući da je u tim borbama poginulo oko 70 hafiza, khalifa se pobojao da se gubitkom hafiza ne izgubi Kuran, koji još uvijek nije bio sakupljen u jednu svesku, nego je čuvan ispisan na raznim komadima kože, drveta i slično, te u pamćenju hafiza. Zato je prema savjetu Omera Ebu Bekr naredio da se sabere i prepiše Kuran u jednu svesku, mushaf, koji je povjeren Ebu Bekru na čuvanje.

Pod zapovjedništvom Halid ibn Velida633. godine Ebu Bekr je poslao vojsku u Irak, čiji je veći dio osvojen za kratko vrijeme. Drugu vojsku je poslao u Siriju, gdje je pohod također uspješno okončan. Khalifa Ebu Bekr je umro u augustu 634. godine. Pred svoju smrt, nakon savjetovanja sa mnogim ashabima, preporučio je za novog khalifu Omera.