FERMAN SULEJMANA ZAKONODAVCA UPUĆEN GAZI HUSREV-BEGU SREDINOM 1533. GODINE


Ferman se danas nalazi u Upravi Gazi Husrev-begovog vakufa u Sarajevu. Ferman je nastao u prvoj dekadi mjeseca muharema 940. (23.7-1.8.1533) godine.

Prijevod dokumenta:
Tugra Sulejmana Zakonodavca/
Uzoru plemenitih zapovjednika, osloncu slavnih velikana, moćnom i
poštovanom, obdarenom obilnošu milosti uzvišenog vladara, sandžakbegu
Bosne Husrevu, veličina mu bila trajna!
Kada doe uzvišeni carski znak neka se zna:
Pošto si Ti podnio predstavku u kojoj se navodi da mezre:

Kuzmadanje, Donja i Gornja Modriča i Česlica u blizini tvrđave Tešanj u nahiji Maglaj; zatim zemljište pustog sela zvanog Omanjska; zemlje sela zvanog Planje, koje vežu za spomenute mezre; također mezre Krevica, Tučić i Polača koje se nalaze između tvrđava Kličevac i Ostrovica; mezra Hum sa baštinom Strbačina; zatim polovina mlinova poznatih kao Karloviać mlini koji se nalaze na mezri Bogotik iznad tvrđave Obrovac na rijeci Zrmanji, sa mlinovima koji se nalaze uz spomenutu tvrđavu a koji su bili izvan deftera i osim navedenog, također, mezre Malena Vas i Čavčići, koje su izdvojene iz čifluka poznatog kao ćifluk vojvode Damjana, te mezre Liporci i Lišani koje su izdvojene iz čifluka poznatog kao čifluk Knezov Do; zatim mezre poznate pod imenom Vukšić koje su izdvojene iz čifluka vojvode Kasima, od kojih neke vežu za tvrđavu Kobaš a neke za vilajet Hrvat, nisu bile ni u čijem posjedu nego su puste zemlje koje su ranije osvojene od strane moje pobjedonosne vojske a sada se nalaze u sandžaku Bosna i u defteru Tebi upisane kao mukata (zakup). Isto tako Ti si zamolio da Ti se kao milost i dobrota od strane moga prijestolja, koje donosi mir, sve to dade u vlasništvo (mulk). Na osnovu moje carske osobite pažnje i moje carske dobrote to ti
se daje i daruje u mulk.

Prema tome naređujem: Kada moja carska odluka stigne, uputi svoga
čovjeka u moju uzvišenu prijestonicu da bi mu se o navedenom izdala moja
carska mulknama (darovnica). Tako da znate, oslonite se na moj carski
znak.

Pisano u prvoj dekadi zaštienog mjeseca muharrema, godine 940.
(23.07-01.08.1533.)
U Kostantiniji (Istanbulu).