Ilirska simbolika Polumeseca i zvezde Danice sa stećaka: Grb Ilirije i Bosne iz 14 st.


Ilirska simbolika Polumjeseca i zvijezde Danice sa stećaka, rimskog novca iz kovnice u Sisku, na srednjovjekovnim dinarima 12.st slavonskog bana Andrije, kao i grbu Slavonije do 12.-16.st, na većini grbova srednjovjekovnih gradova i krajina, grbu Ilirije i Bosne iz 14st. u Fojničkom grbovniku, i sve do 19st. to je grb Ilirije, a dan danas na mnogim našim gradovima.

Možemo pričati da se ta simbolika polumjeseca i zvijezde pojavljuje u prošlosti i kod drugih naroda, ali ne možemo poreći da je kod nas izrazita, toliko da je dobila status grba. Kult mjeseca u Ilira tj. južnih Slavena je najvažniji, a kod drugih naroda to nije tako izrazito.

Na stećcima ima najviše magijsko-lunarne simbolike polumjeseca i zvijezde danice.

Bosnae

Osim kod nas ovakav grb se pojavljuje u još niz slavenskih i neslavenskih zemalja.