bosna u osmanskom carstvu

Bosna u Osmanskom Carstvu

Koje bosanske porodice su doŔle iz Španije, Turske i Irana?

Koristeći dio građe, koje su publikovali ugledni profesori (sa zvanjem doktora nauka), kao Å”to su: Hamdija Ćemerlić, Mustafa Kamerić, Avdo Sućeska, Sulejman Resulović, Fehim Nametak, Hivzija Hasandedić i drugi, može se zaključiti da korijeni porijekla mnogih trebinjskih muslimanskih porodica vuku iz Å panije,Turske i Irana!

Profesor dr. Mustafa Kamerić tvrdio je da su se prezimena dobijala zavisno od mjesta življenja, načina rada, zanata ili posla kojim se neko bavio, materijalnog i socijalnog statusa, pa čak nekada i ne tako rijetko ovisno od fizičkog izgleda!

Zna se da su muslimani 800 godina vladali Å panijom, darujući joj neslućene ljepote arhitekture, infrastrukture, muzeja, medicine, udarajući temelje prvih diplomatskih službi na svijetu. Nakon krstaÅ”kih progona, etničkog čiŔćenje i genocida, oni koji su ostajali živi, nalazili su spas u brojnim zemljama Magreba (Alžir, Maroko,Tunis), neki u Turskoj, a brojni u zemljama Balkanskog poluotoka.

Dokumenti kazuju: da su porodice Kabila, Zupčevića, Resulovića, Resulbegovića, Šehovića, Salahovića, Durakovića, Danovića, Čama, Hadihasanovića, Hadismajilovića, Selimovića, Habula, Bučuka, Gelja, Golića,Volića i Šahovića porijeklom iz Španije.

Za Resuloviće i Resulbegoviće je, u viÅ”e izvora, utvrđeno da su nakon izgona iz Å panije doÅ”le u Herceg Novi odnosno Risan, a odatle nakon ne baÅ” susretljivog prijema od Crnogoraca pravoslavaca, jedno pleme je doÅ”lo u Trebinje, drugo u Počitelj, a treće u Sandžak, dok su Resulbegovići doÅ”li u Trebinje i otisnuli se južnije od Risna u Ulcinj gdje i danas žive.

Porodice Alečkovića, Arnautovića, Arslanagića, Alijagića, Busuladžića, Babovića, Begovića, Galijatovića, Nikontovića, Saradžića, Ramića i Šarana vuku svoje porijeklo iz Turske, dok porodične korijene iz Irana vuku porodice Fetahagića, Balaća, Bajramovića, Karamehmedovića, Đonlagića, Mursela, Ćerimagića,vijetića, Ovčina, Kapića, Barakovića, Salihamdžića, Fazlinovića, Spahovića, Hadžiahmetovića i Hadžovića.

Naravno, ratovi i druge nepogode i kataklizme učinile su da su mnoge porodice nestajale, mnoge su se raselile, ali ostaje činjenica, naukom dokaziva, da je najveći broj familija svoje korijene vukao iz pomenutih zemalja i destinacija.