zanimljivosti

Zanimljivosti

Mudrost Indijanaca – Wakan Tanka me čuje

Wakan Tanka, Veliki Duh, u svim je stvarima: on je u zraku koji udišemo. Veliki Duh naš je otac, a Zemlja je naša majka. Ona nas hrani; ono što stavimo u nju, ona nam vraća.

Big Thunder (Bedagi), Wabanaki Algonquin

Iz Wakan Tanke, Velikog Misterija, dolazi sva snaga. Wakan Tanka daje svetom čovjeku mudrost, moć liječenja i izrade svetih čini. Čovjek zna da je sve ljekovite biljke dao Wakan Tanka; zato su svete. Tako je i bizon svet, jer je dar Wakan Tanke.

Flat Iron, poglavica Oglala Siouxa

Sve što Indijanac radi je u krugu, a to je zato što snaga svijeta uvijek djeluje u krugovima i sve pokušava biti okruglo… Nebo je okruglo, a čuo sam da je i Zemlja okrugla poput lopte, a takve su i sve zvijezde. Vjetar, kad je najmoćniji, vitla. Ptice grade gnijezda u krugovima jer njihova je vjera ista kao i naša… Čak i godišnja doba u svojoj izmjeni čine veliki krug i uvijek se ponovno vraćaju tamo gdje su bila. Čovjekov život je krug od djetinjstva do djetinjstva i tako je u svemu u čemu se kreće snaga.

Black Elk, Oglala

Liječio sam snagom koja je dolazila kroz mene. Naravno, nisam ja bio taj koji liječi, bila je to snaga iz vanjskog svijeta – vizije i ceremonije učinile su od mene samo prolaz kroz koji dolazi snaga dvonošcima. Da sam mislio da ja to sam činim, prolaz bi se zatvorio i nikakva snaga ne bi mogla proći. Tada bi sve što bih mogao učiniti bilo budalasto.

Black Elk, Oglala

Kad čovjek učini nešto vrijedno divljenja, kažemo da je to čudesno; no gledajući izmjene dana i noći, Sunce, Mjesec i zvijezde na nebu, promjenu godišnjih doba na zemlji, s plodovima što zriju, moramo shvatiti da je to djelo nekog moćnijeg od čovjeka.

Chased-by-Bears, Santee-Yanktonai Sioux

U srcima svih nas postoji skrivena cesta kojom se rijetko putuje, a koja vodi do nepoznatog, tajnog mjesta. Stari su ljudi doista voljeli zemlju, na njoj su sjedili ili počivali i osjećali da su blizu majčinske snage. Svoje su tipije gradili na zemlji, a svoje oltare od zemlje. Zemlja je umirivala, snažila, pročišćavala i liječila. Zbog toga stari Indijanac još uvijek sjedi na zemlji, a ne ustaje i ne odvaja se od njenih snaga koje daju život. Za njega sjediti ili ležati na zemlji znači moći razmišljati dublje i osjećati snažnije. On može jasnije proniknuti u misterije života i doći u bliži odnos sa životom oko sebe.

Luther Standing Bear, poglavica Oglala Siouxa

Rođen sam u preriji gdje vjetar puše slobodno, gdje nema ničega što bi prelamalo svjetlost Sunca. Rođen sam tamo gdje nema ograda i gdje sve slobodno diše… Poznajem svaki potok i svako stablo između Rio Grandea i Arkanzasa. Lovio sam po toj zemlji. Živio sam kao moji očevi prije mene i poput njih, živio sam sretno.

Ten Bears (Parra-wa-samem),
poglavica Yamparethka Comancha

Ja sam crveni čovjek. Da je Veliki Duh htio da budem bijel, učinio bi me takvim. U tvoje je srce stavio jedne želje i planove, u moje srce druge. Svaki je čovjek dobar u njegovim očima. Orlovi ne moraju biti vrane. Mi smo siromašni, ali slobodni. Ni jedan bijelac ne nadzire naše korake. Ako moramo umrijeti, umrijet ćemo braneći svoja prava.

Sitting Bull (Tatanka Yotanka), Hunkpapa Sioux

Mi nismo tražili od vas, bijelih ljudi, da dođete ovdje. Veliki Duh dao nam je ovu zemlju kao dom. Vi ste imali svoju zemlju. Mi vas nismo dirali. Veliki Duh dao nam je puno zemlje da na njoj živimo, dao nam je bizone, jelene, antilope i drugu divljač. Ali vi ste došli ovdje; vi nam uzimate zemlju, vi ubijate našu divljač i nama je teško živjeti. Sada nam kažete da radimo za život, ali nas Veliki Duh nije tjerao da radimo, već da živimo od lova. Vi, bijeli ljudi, možete raditi ako želite. Mi se ne miješamo u vaše poslove, a vi nas pitate zašto ne želimo postati civilizirani. Mi ne želimo vašu civilizaciju! Mi želimo živjeti poput naših očeva i očeva naših očeva.

Crazy Horse (Tashunca-uitco)

Bijelci su uvijek pokušavali prisiliti Indijance da napuste svoj način života i da žive poput njih – da se bave zemljoradnjom i teško rade. Ali Indijanci nisu znali kako to činiti, a nisu to niti željeli. Da su Indijanci pokušali natjerati bijelce da žive poput Indijanaca, bijelci bi se opirali, a tako je bilo i s mnogim Indijancima.

Big Eagle (Wamditanka), Santee Sioux

Tražite od nas da odaberemo neko drugo pogodno mjesto umjesto ovog ovdje, gdje oduvijek živimo. Vidite li ono groblje tamo? Tamo počivaju naši očevi i naši djedovi. Vidite li onu planinu, Orlovo gnijezdo, tamo, i planinu Zečja rupa? Kada ih je Bog stvorio, podario nam je ovo mjesto. Oduvijek smo ovdje. Ne zanima nas ni jedno drugo mjesto… Oduvijek smo ovdje živjeli. Radije bismo umrli ovdje. Naši su očevi ovdje umrli. Ne možemo ih ostaviti. Naša su djeca ovdje rođena. Kako sada možemo otići odavde? Ako nam i date najbolje mjesto na svijetu, za nas ono ne može biti tako dobro kao ovo ovdje… Ovo je naš dom… Mi nigdje drugdje ne možemo živjeti. Ovdje smo rođeni i naši su očevi ovdje pokopani… Želimo ovo mjesto, a ne neko drugo…

Cecilio Black Tooth, kalifornijski Indijanci

Nastavak na sljedećoj strani..