srednjovjekovna bosna

Srednjovjekovna Bosna

Naselja bosanske srednjovjekovne države: Makarska

ŽUPA MAKARSKA

Konstantin Porfirogenet spominje Župu Makarsku u X vijeku (to Mocron, lat Mocrum; slov. Makar(ska)). Rimljani su Makarsku zvali Mucurum.

Ona se nalazila u oblasti Paganija. U njoj su živjeli Pagani koji su se pokrstili koncem IX vijeka. Paganija se prostirala od Neretve do rijeke Cetine. Kasnije se prozvala Krajinom.

U Župi Makarska nalazio se grad Makar blizu današnje luke Makarske. Njegove ruševine postoje i danas.

Bosanski kralj Ostoja sa kraljicom Helenom i sinom Stjepanom darovao je selo Makar svojim feudalcima Vukašinu, Baranu i Georgiju ‘Vucach’ za učinjene usluge prilikom kraljeve borbe protiv Humljana, 1417 godine.

Vojvoda Donjih Kraja Juraj Vojsalić je darovao sela: Makar, Pasičinu i još neka druga braći Radivojevićima, 12-VIII-1434 godine.

Paganija (Krajina) je došla pod tursku vlast 1498-9 god.

Izvor: Naselja bosanske srednjovjekovne države, Marko Vego