vladari

Vladari

Novac kralja Tvrtka I Kotromanića

U početku je kovao novac slično banu Stjepanu II, ali je kasnije odlučio da mu kovnica kuje ljepši i kvalitetniji novac.

Ban Tvrtko je 1365.godine zamolio Dubrovačku Republiku da mu odobri izradu novih kalupa za novac u Dubrovniku, to mu je odobreneo te je za njega kalupe za novac napravio zlatar Radoje. Ovaj Tvrtkov novac i tipološki, i veličinom, i težinom sličan dubrovačkom.

Ovaj novac spada među tehnički najbolje i najljepše kovane bosanske novce sa prosječnom veličinom od 20 mm i težinom od 1,65 grama. Ako se uporedi sa dubrovačkim novcem možemo uočiti da su oba novca imala u novčanom prometu istu valutu i da im je bilo isto prometno područje.

Vrlo često su se u Bosni uz bosanske nalazili i dubrovački novci.Između Bosne i Dubrovnika postojala je neka vrsta novčane konvencije koja je bila moguća jedino ukoliko