Objavljen nikad viđeni snimak rušenja Starog mosta u Mostaru.


Novootkriveni filmski materijal u vlasništvu Jedinstvene organizacije boraca grada Mostara (JOB) i Centra za mir i multietničku saradnju iz Mostara prikazuje ekskluzivne snimke granatiranja i rušenja Starog mosta u Mostaru u dane 8. i 9. novembra 1993. godine. Ti snimci dosad nisu bili dostupni javnosti, a u njima se vidi kako posada Hrvatske vojske snima granatiranje Starog mosta s utvrđenja na kulama brda Hum iznad grada, dok tenk HVO ispaljuje više od 50 projektila s lokaliteta Stotina, tada lociranog na zapadnoj strani Bulevara iznad mostarskog naselja Kolonija.

Članovi posade HV radiovezom navode posadu tenka da izvede što preciznija gađanja luka i temelja Starog mosta, dok svojoj znatiželjnoj komandi telefonom dojavljuju kako se odvija rušenje Starog mosta. Snimci sadrže brutalne psovke, sočne komentare i rafale odobravanja i slavlja nad svakim direktnim pogotkom granate u tijelo Mosta, što jasno svjedoči o patološkoj mržnji prema islamskom historijskom naslijeđu, a ne nikako kao “logičnom vojnom cilju koji treba uništiti”.

Centar za mir i multietničku saradnju smatra da novootkriveni filmski materijal predstavlja najubjedljivije i neporecivo filmsko svjedočanstvo o tome ko je inspirirao, naredio, pratio tok granatiranja i slavio rušenje Starog mosta. Iako je Haški sud u konačnoj presudi “šestorki” političkih i vojnih dužnosnika paradržave “Herceg Bosna” 29.11.2017. godine jasno definirao da je Stari most srušen granatama iz tenka sa položaja HVO, filmski materijal koji posjeduje Centar za mir i multietničku saradnju stavlja definitivni pečat na sramnu ulogu nalogodavaca ovog kulturnog zločina.

Snimci su ekskluzivno prikazani u Hotelu Bristol, a njihovo javno prikazivanje izazvalo je veliku pažnju u javnosti i među stručnjacima za ratne zločine.