zanimljivosti

Zanimljivosti

Šta su nekada drugi pisali o Bošnjacima

1934 godine objavljuje pro-hrvatski arheolog i historičar Dr. Čiro Truhelka”Podrijetlo bosanskih muslimana”

Dr. Truhelka tu piše slijedeče: “Ostaje nam, da se nekoliko riječi osvrnemo i na antropološke osobitnosti bosanskih muslimana. Oni(Bos. muslimani) su ljudi visoka uzrasta i širokih grudi, te uz Skandinavce po poprečnoj visini svoga stasa, stoje u Evropi u prvom redu.”

Dr. Čiro Truhelka nastavlja: “Endogamija bila je u bosanskih muslimana tako stroga, da sam ja u svoje vrijeme poznavao
desetak begovskih rodova, koji su se ženili samo među sobom i nebi u svoj harem ni za što dovodili djevojke iz rodova izvan ovoga kola, pa bile iz najboljih kuća. Iz pometnutih razloga su mješoviti brakovi između Osmanlija i bosanskih muslimana bili izvanredno rijetki i bez vidnog učinka na oblikovanje rase.”

Dalje piše: “Endogamija i uz nju haremska klauzura bile su dakle u Bosni najuspješnjija zaštita za očuvanje rasnog elementa ,i mislim, da mogu reći, da su rijetke etničke skupine u Europi sačuvale od tuđe natruhe onako čiste kao baš bosanski  muslimani.”

Čiro Truhelka: “Poznato je, da je između bosanskih muslimana i Osmanlija postojao uvijek neki antagonizam i da su Bošnjaci zazirali od toga, da svoje kćeri udaju za t. zv. Turkuše, a taj antagonizam zadobivao je često i opasan politički oblik, te je bio uzrokom pobunama,…”

“Zasluga je to haremske ekskluzivnosti, koja je i u ovom slučaju očuvala pradjedovska rasna obilježja.”

Slično govori tako otac hrvatskog naroda Ante Starčević

“U Bosni je najoholije plemstvo što je Evropa ikada imala. To plemstvo, muhamedovci, takvu ima čud za gospodariti, da je ono u XV. vijeku istu vjeru žrtvovalo svojemu gospodstvu. Ovaj duh žive i dan danas u tom plemstvu: i najsiromašniji balija Bosne drži do sebe barem koliko i najprvi Lord engleski…Muhamedovci Bosne…oni su najstarije i najčistije plemstvo Evrope; među njim su rijetki, kojim mnoge europske dinastije nisu premlade; proslavljeni na sablji, samo ako im se prilika pruži, oni će se proslaviti u svakoj grani znanja i umijeća.”

1941 godine koristi Dr Ante Pavelić pri osnovanju NDH ta rasna obliježja Bošnjaka da bi dobio Njemačku saglasnost. On poklamira Bosanske muslimane kao direktnim potomcima Gota – i tako kao rasno najčišće i tako cijelokupnu NDH “arijskom” čini.

Alfred Schuler, der letze deutsche Katharer: Gnosis, Nationalsocializmus und mystiche Blutleuchte:
“Bogumili i njihova groblja (stećci) su već 60 godina predmet naučne istrage…Dodirne tačke između Bogumila i gotskog naseljavanja su tu jer se bogumilska vjera uvijek tamo javlja gdje su se stari Goti naseljavali.”

Njemački antropolog, pravnik i historičar Theodor Mommsen, koji je za svoje dijelo “Historija Rima” dodijeljen Nobelovom nagradom 1902 godine – u tom dijelu on muslimane sjevernozapadnog Balkana smatra direktnim potomcima Ostrogota.

SS-Hauptamt, „ Weltanschaulich geistige Erziehung der muselmanischen SS-Division”, 19.05.1943: “Bosna pripada rasno germanskim a kulturno Orijentalnim narodima.”

Yeshayahu Jelinek, Nacionalnosti i manjine u NDH, 1980: “Reichsfuhrer-SS“(Himmler) je drzao SS kao ekskluzivno arijevsku….. i da su muslimani…. „ cisti arijevci gotskog porijekla..“

SS-Reichfuhrer Heinrich Himmler u decembru 1942 godina naručuje 100.000 postanskih karti sa stećcima za SS-jedinice sa slijedećim natpisom: “Groblje Njemačkih heroja – Grobovi vojnika Waffen-SSa. Pored grobova starih nordijskih ratnika(stećci)”

Prof. Dr. Franz W. Seidler: “Bez velikog interesa za Hrvatsko vodstvo Kammerhofer je apelirao na ratoborni duh Bos. muslimana. Zelene Plakate su podsjecale na Profetovu zastavu.“

Ciro Truhelka:”Čim bi kršćanin prešao na islam, postao bi ravnopravnim svakom Osmanliji, a to, bar u većem stilu provedeno, ne bi bilo nimalo korisno za osvajače, jer sami age i bezi bez raje ne mogu živjeti, kao ni trutovi bez pčela radilica. Zato je sve priča, što se govori i piše o nekom nasilnom isturčivanju starosjedilačkih gomila u Bosni. Osim toga su mnoge istaknute osobe starih vladavina, da sačuvaju imovinu i položaj, dobrovoljno prelazile na islam, i tako se je arijskom krvlju pomlađivala turanska krv osvajača, a ne obratno.”

“Rassenkarte von Europa” od Ewald Banse-a iz 1918.god.: Bošnjaci Bosne i  Sandžaka su najvećim dijelom dinaroidi, pa potom nordidi – što znači da muslimani Bosne na cijelom Balkanu procentijalno nose najviše gena – prisutnim među skandinavskim iliti sjevernim narodima. Ponoviti: Na cijelom Balkanu je Nordijska rasa najviše prisutna među Bosanskim muslimanima!