Mažuranić- Pogled u Bosnu (1842): “Bošnjak mrzi Osmanliu, jerbo kaže, da neima…


U Bosni se Krstjani nesmiju zvati Bošnjaci: kad se reče Bošnjaci: onda
Muhamedovci samo sebe razumiu, a krstjani su raja Bošnjačka, a drugačije vlasi.

Bošnjaci i Osmanlije, premda su Muhamedovci i jedni i drugi, opet se mrze strašno kao prava nebratja.

Bošnjak mrzi Osmanliu, jerbo kaže, da neima pod nebom gadniega čoveka od Osmanlie: a Osmanlia kaže, da su Bošnjaci poturice, i da su gori od djaura; zato da jih treba davit i gaziti, nek se boje poturice, i nek znadu tko jim zapoveda.

I od tuda dolazi, da se Bošnjaci boje Osmanliah kao i Krstjani od Bošnjakah Turakah.

M. Mažuranić, Pogled u Bosnu, 53-54