dijak.online

Srednjovjekovna Bosna

SAČUVANI NATPISI BOSANSKIH DIJAKA: Stari bosanski tekstovi

Prof. Marko Vego je obradio blizu četiri stotine natpisa koji se uglavom nalaze na stećcima, te u manjem broju na crkvenim građevinama i nekim drugim spomenicima. Pisanom riječi u srednjevjekovnoj Bosni služile su se crkvene organizacije, pa dvor i oblasni gospodari (dvorske kancelarije) visoki feudalci i neke gradske opštine, posebno trgovci… Dosta rano, najkasnije u XII st., javlja se funkcija dijaka-pisara, kao profesija, a veliki broj imena dijaka na stećcima upućuje na zaključak da ih je, kao i drugih zanatlija, bilo i po malim naseljima, gdje su zadovoljavali lokalne potrebe pisanja.

BARTOL BRAJKOVIĆ (XIV-XV vijek)
A se leži Bratmio Brajković, Boljeradov unuk, na svojoj zemlji, plemenitoj.
Tko li će sij bilig pogubiti – pogubi ga bog!
A postavi pismo sin njegov najmladi, Bartol, svojemu ocu na ovaj greb…

RADOMIL DIJAK (1400-1401)
A se leži uzmožni muž tepčija Batalo bosanski.
A pisa Radomil dijak.

DIJAK IZ DIVINA (Prva pol. XV v.)
U dobru prebih…
I ovi kami postavih, i ostavih..
I legoh, na Polovinu.
Tko li će uzeti, da je proklet…

HOTČANIN (Početkom XV v.)
A se kamen Mirisava Mišinića.
U dobroga gospodina vojevode — hotih i mogoh…

DIJAK KULDUK (Početak XV v.)
Se leži Milac Crnič.
Dobri živ, dobri i umrije.
Sina u njega ne biše – sinovac kami postavi …
To mu pisa Kulduk.

BRACA PETROVIĆI (Prva polovina XV v.)
Da se zna – kako bi u Marka Petrovića osam sinova, od plemena Pojmilića.
I usikoše kamen na oca Marka i mater Divnu.

DIVAN MILOŠEVIC (Početak XV vijeka)
A se leži Stojisav Milošević na svojoj zemlji, na plemenitoj – koga mnogo ljudi znaše…
A se čini Pribil Bjelopčelanin, a pisa Divan, sin jegov.

RADIČ RADOJEVIC (1405—1420)
Se zlamenije kneza Radoja, velikoga kneza bosanskoga…
A postavi jega sin njegov, knez Radič, z božijom pomoću i svojih vjernih,
A s inom, ni jednom inom pomoćju – nego sâm on.

DIJAK IZ KLJUČA (1404—1415)
A se leži Radonja Ratković.
Pogiboh pod gradom, pod Ključem, za svoga gospodina vojevodu, za Sandalja.

DIJAK IZ UBOSKOG (XV vijek)
A se leži Dabiživ Radovanović.
Čoče, tako da si blag!…

DIJAK IZ PROZRAČCA (1423—1434)
A se leži knez Pavao Komlinovic na svojoj plemenitoj, na Prozračcu, u dni vojevode Sandalja – koji ga virno i počteno služaše. Učrto na plemenitoj…

RADOVAC VUKANOVIC (Početkom XV v.)
A se p'še Radovac Vukanović, koji znah carinu u vojevode:
I dok mu ne sgriših – prijatelje ne izgubih!

DIJAK RADOJE (1415–1423)
Smrti ne poiskah…
Navidjen od kraljevstva bosanskoga i gospockoga srbskoga – za moga gospodina službu bodoše me i sikoše me i oderaše.
I tuj smrti ne dopadoh.
I umrih na rošstvo Hristovo.
A gospodin me vojevoda okrili i ukopa i pobiliži.

NEPOZNATI DIJAK (Poslije 1415)
Se leži vojevoda Miotoš, sa svojim sinom Stipkom, svome gospodinu Vlatku Vladeviću kon nogu, koji mu posluži živu, a mrtva pobiliži, božijom pomoću i kneza Pavla milostju.
A sakopan je na plemenitom.
I pravi vojevoda Miotos:
I mnogo ot moje ruke na zemlji bi, a ini nikor ot mene ne bi mrtav – neh ga ubiti!…

VOJEVODA MIOTOS (Prije 1415)
A se leži Vlatko Vladević – koji ne moljaše nijednog človjeka, gospodina!
A obidje mnoge zemlje, a doma pogibe…
I za njim ne osta ni sin, ni brat.
A na nj usiče kami njegov vojevoda Miotoš s Lužina, božijom pomoću i kneza Pavla milostiju, koji ukopa Vlatka pomenuv boga.

DIJAK IZ VRPOLJA (Godine 1413)
V dni gospodina vojevode Sandalja.
A sej leži knez Pokrajac Oliverović. Bratijo i vlastele, ja Pokrajac, gospodinu momu sluga, što mogoh v pravdi, toliko hotjeh.
U mom domu bog mi podili – ja mogah gospodina moga i druga moga u počtenije prijeti.
I u tom mom dobru dode smrt u vrijeme života – dom moj ožalostih!..

RADOVAN IZ MEDVJEĐE (Sredina XV vijeka)
Ovoj kamenje uzvuče Radovan s milim bratom, s krstijaninom s Radašinom, za života – na se.

IVAN MARSIC (XV vijek)
Zivih na zemlji mnogo ja – Osamdeset osam lita.
A ništa ne nesoh!…

ANA OBRADOVA (XV vijek)
A se leži Vuk, sin kneza Obrada, sa sestrom Jelom.
I pokamenova ga mati Ana…
Klet i proklet tko će kreti u me!

DIJAK SEMORAD (XV vijek)
A se leži Vlatko Vuković…
Dobri junak i čovjek.

RADOJE IZ PRIDVORICE (XV vijek)
Saj kami Ostojin.
I ovo pravi Radoje:
0. da je prost!

PETKO KRSTIJANINA (Do 1448. godine)
Smrtni postavih bilig za života, a čekah smrt u dvoru vojevode Stipana.
I u ime počteno hranih njegovu dušu…

VUKOSAV STIRUNOVIC (Sredinom XV vijeka)
Počteno žih, a počteno i legoh…

VITOJE IZ SLIVLJA (XV vijek)
A sej postavi Vitoje, na se – i na svojeju milu i dragu kućnicu.

MIOGOST IZ KALINOVIKA (XV vijek)
I sije sin moj postavi Vukašin …
Bog mu dobrome plati!..

KALINOVČANIN (XV vijek)

DOBRI
Va ime oca, i sina, i svetago duha:
A sije dobri ležiju…

DIJAK IZ DJEDICA (XV vijek)
A sije krst Radoja Mrkšića:
Stah boga moleće i zla ne misleće – i ubi me grom!…

ANONIM IZ BOLJUNA (Druga pol. XV v.)

I MEKA I BLAGA
Ovo legoh na svojoj plemenitoj odmirači.
I ta je – meka, a blaga…

DIJAK IZ GRAHOVČIĆA (XV vijek)
Sije leži Mihoijo Grahovčie, prave vire rimske — koji počteno hoćaše, i bogu se moljaše i dobro knjigu znaše.
Daj mu bože duši da bude spasen!…

TOMAS BORO (XV vijek)
A se greb… sina Luke Stjepanova.
Rodih se u veliku radost, a umrh u veliku žalost.
A se kipi jesu Tomaša Bore – jeda mu deseto vrijedi!…

DIJAK IZ OPRASICA (Druga pol. XV v.)
A si je bilig počtenoga viteza, vojevode Radivoja Oprašića.
I dokle bih, počteno i glasito prebih. I legoh u tudoj zemlji, a biljeg mi stoji na baštini.

PODUBOVCANIN (XV vijek)
A se leži Zagorac Brajanović.
Bratije, koji vidite ovo zlamenje – pomenite!
Bratije, ja sam bio kako vi, a vi ćete biti kao i ja!

LASTVANIN (XV vijek)
A se leži Vlatko Branković, s Tanarova i veće, sa sinom.
Gospođa Medana postavi – te Vlatku dode…

RADIN PLAVIČIC (XV vijek)
Se leži Luka, sin Pavla Plavičića.
A se piše brat njegov Radin.
Brate, dobar ti san duši tvoje.
Amin.

KOVAC RADIC (XV vijek)
A se piše na krstu Jurja – da je znati svakomu čoviku:
Juraj Ivanović kako stekog blago – i š njega pogiboh!

VUJAN DRAGIŠIC (XV vijek)
A sije leži i rab božiji dijak Vujan Dragišić Prosti mu, bože, grehe!

UGARAK (XV vijek)
A se leži Bogčin, kneza Stipka Ugrinovića sin, na svojoj zemlji, plemenitoj.
Družino, žalite me mlad sa sega svita otidoh, a jedan bih u majke..
A se pisa Ugarak.

DRAGIŠA DRAGILOVIC (XV vijek)
A se leži Dragilo Miletić, na svojoj zemlji, na plemenitoj, u Dopascih.
Pravih četir deset ljeta su svojim rodom.
A volimi covjekkomu mu godje služiti gospodinu.
A komu godje služah – vjeran bješe.
I se pisa Dragiša, sin njegov.

PAVKO RADOHNIC (XV vijek)
Ovi kami usijekoh na se, za života.
Molju seke, bratijo i gospodo:
Nemojte mi kosti pretresati!

PAVKO RADOHNIC (XV vijek)
Ovi kami usijekoh na se, za života.
Molju seke, bratijo i gospodo:
Nemojte mi kosti pretresati!

DIJAK IZ MRSICA (XV vijek)
A sej leži Dibac zlatar i svojom ženom, milostiju božijom.
Za moga života komu god služih – služih mu pravo, vjerno…

DIJAK IZ VLAHOVICA (XV vijek)
A se leži knez Vlad Bijelić, u svojoj crkvi, u svetom Lazaru.
Človječe, tako da nijesi proklet – ne tikaj u me!…

DIJAK IZ JASENE (XV vijek)
A se leži Milorad Mrčić s dobrim sinom, s Ivanišem.
Bih živomu rad – a mrtva sahranih!

DIJAK IZ VLAHOVICA (XV vijek)
S mojom drugovah družinom i sagiboh na razmirnoj krajine, kon moga gospodina.
I donesoše me družina na svoju plemenitu baštinu.
I da je proklet – tko će u me taknuti!…

BRACA PRIBILOVIĆI (Sredinom XV v.)
Na Ričici bjeh z brator, sa Stamenim…
I ubi me Radmio Božinić – i svojom bratijom.
A brata mi isikoše … I učiniše vrhu mene krv nezajmitu
Neka vje – tko je moj mili!…..

RADONJA VLAĐEVIC (XV vijek)
A sej leži Vukobrat Vladević, božiji rab.
A se greb mu djela sin mu Radonja.
Tugo moja, a tko li će mene?…

ANONIM IZ ZOVOG DOLA (Prije 1468. godine)
Sije leži Vukša Mitrović.
Ubiše me na službi gospodina moga.
Ma osveti me Rade Pribisalić – kako je vidito dobromu gospodinu!

DIJAK IZ BRANKOVICA (1463–1480)
A si bilig Mahmuta Brankovića na svojoj baštini, na Petrovu polju…
I pogibe na boju despotovu.
Da je blagoslovena ruka koja sijede i pisa.

DIJAK IZ BLAGAJA (Kraj XIV vijeka)
Sij kami, varda!…
Či li je bio?
Či li je sade?
Či li neće biti!

DIJAK IZ KOVANJA (XIV-XV vijek)
Va ime božije.
Se leži Tvrdiša Banović,
dobri vitez – na svojoj, plemenitoj…

DIJAK IZ PODRINJA (XIV–XV vijek)
I dobri ži, i dobri umre.

PREDRAG VOJINOVIĆ (XIV-XV vijek)
A se leži Branko Benković na svojoj zemlji, na plemenitoj baštini.
I postavista na njem bratija bilig: Milbrat i Milko, i sin Pavko.
A pisa ga Predrag Vojinović.

DIJAK IZ DABRA (1391-1404)
A se leži Bogdan Hateljević, Radiča vojevode sluga.
U dobri čas rodih se u Dabrje – u družini pravo čineći.
I umrijeh gospodinu vjerno služeći.
A saj biljeg sinove moji postaviše.

DIJAK IZ KONJICA (1398. godine)
A se leži gospoja Gojsava, kći Jurija Baošića, a kućnica vojevode Radiča.
A prista u kuću kaznaca Sanka i župana Bilijaka s počtenijem – i prija svoju viru i višnju slavu…

DIJAK IZ BOGUTOVA (XIV-XV vijek)
I postavi bilig sij sin mu Vlč i bratija njegova:
Ljubjen i Medoš i Pribil i bratija,
Tko će pisanije sije pogubiti – proklet bogom i sinom…

DIJAK IZ HRASNA (Kraj XIV vijeka)
Dobri junak ja bih…
Molju se ja vas – ne ticajte…
Vi ćete biti kako ja, a ja ne mogu biti kako vi!

PETAR STUK (XIV-XV vijek)
U to doba bjeh junakom i mil bratiji i gospodinu Novaku.
I vjeroše me, kako dijete svoje…
Ali, smrt me umori…
Da žalu me družina!…

DIJAK IZ BUJAKOVINE (Kraj XIV vijeka)
Si bilig kneza Tvrdisava Brsnića.
Počten vitez ovdi jadan dojde…

PRESJENIČANIN (možda XIV vijek)
Se leži Hrelja…
Mnoge zemlje obidjeh, i domom dođoh, i počteno postah.
I na svoji baštini legoh.

PREČKOPOLJANIN (XIV vijek)
Se leži Ivan na svojej zemlji.
Bratija i družino – žalite me!
Ja sam bil jako vi, a vi ćete biti jako i ja.

DIJAK IZ GORAŽDA (XIV–XV vijek)
Cuždnome – željeti ovoga svijeta..

VUKAŠIN IZ VLAHOLJA (Druga polovina XIV v.)
A se leži gospoja Bjeoka, krstjanicom, kći Pribisava Kosače.
A pisa Vukašin.

ANONIM IZ POBRDICE (XIV-XV vijek)
A se, neka se zna – jere ubi puska Brešku Borovičića.
A da su klete te ruke koje bi ovo priturile…

NERETVLJANIN (XIV-XV v.)
Va ime boga,
velikoga cara,
nebesnoga i zemaljskoga.
A se leži Radivoj Krivoušić.

POLJIČANIN (XIV-XV v.)
A se sjen popa Bogčina.

DIJAK IZ HRVATA (XIV-XV vijek)
A se leži Božićko Banović na svojej zemlji, na plemenitoj, na Dramešini.
A postaviše Hlapac i Obodan i Branko z bratijom.

DRAGOJE DIJAK (XIV–XV vijek)
A se leži Braja Tvrdojević – na zemlji tuždi…
A postavi na njem kamen Prohtjen Radosalić, pastorak mu, i Ozrko, sin mu, dobri,
živ,
umre…
A se pisa Dragoje dijak.

GOST MIŠLJEN (Kraj XIV vijeka)
A se leži dobri gospodin gost Mišljen, komu biše priredio po uredbi Avram svoje veliko gostoljubstvo.
Gospodine dobri, kada prideš pred Gospodina, našega Isuhrista jednoga, spomeni i nas svojih rabov.

VUK RADIŠIC (XIV-XV v.)
A se leži knez Radiša Zloušić.
A se piše kami na junaka Vuk Radišić.

NIKOLA DRAGOLJEVIĆ (XIV-XV vijek)
A se leži Dabiživ, na svojej zemlji, na plemenitoj.
Kada htjeh pobiti – tada i umrijeh!
Usiječe na me kami Milutin Kablović, u Goduši.
A pisa Nikola Dragoljević.

DIJAK DRAŽESLAV (Oko 1353 g.) VELIKI PEHAR VINA
A sije se (pisanije) svrši na Suhoj, na Prozračci, kada gospodin ban Tvrtko grediše najprvo u Hlmsku zemlju.
A se pisa Dražeslav dijak, gospodina bana Tvrtka nadvorni pisac, a prvo dijak velikoslavnoga gospodina bana Stjepana.
I kada sije pisah, tada mi da gospodin ban Tvrtko ispred sebe velik pehar vina popiti – u dobru volju!…

BRATOJE IZ ULOGA (Po 1353. godini) PRIBISLAV

A se leži dobri Pribislav, na svojoj zemlji, na plemenitoj.
Služih banu Tvrtku, gospodinu, vjerno… i na tom pogiboh.
Pisa Bratoje.

ANONIM IZ DREZNICE (1355-1357) DVOR VOJEVODE MASNA

Va ime otca i sina i svetago duha.
A se dvor vojevode Masna i njegoviju sinu Radoslava i Miroslava.
Se pisa rab božiji i svetago Dmitrija… u dni gospodina kralja ugarskoga Lojiša, i gospodina bana bosanskoga Tvrtka.
Tko bi to potral, da je proklet – otcem i sinom i svetim duhom!…

DIJAK IZ KALESIJE (Možda XIV vijek) SLOVO O DRAGCU TIHMILICU
Kada hotjeh biti – tagdi i ne bih …

DIJAK POMOČAN (Poslije 1363) VLADISLAV NIKOLIC
A se leži knez Vladislav, Župana Nikole sin, bana Stjepana neti…
A leži na svojoj zemlji i na plemenitoj.
A pisa Pomočan.

DIJAK DRAŽESLAV (1. juna 1367) NA KRAJU PUTA
A se pisa Dražeslav dijak, rodom Bojić, svojom rukom, malokorisnom…
Zemlja mi je mati, a otačstvo mi je grob.
Ot zemlje jesmo – i u zemlju unidemo.

PREMILOVAC (XIV vijek) SLOVO O VREMENU
Bože, davno ti sam legao i vele ti mi je ležati…

ANONIM IZ VIDOŠTAKA (XIV-XV vijek) RUDINA
A se županica Rudina.
Priteški dan…
Kto da sij znadjaše?

MILAT PRIPCINIC (XIV-XV vijek) PORUKA O VJERNOSTI
A sije veli Milat Pripčinić:
Cijem služih — tem pokojen bih!

NEPOZNATI PATAREN (Godine 1375) NEBO I ZEMLJA
Mitnica – mjesto patrijarhovo, ideže se patrijarhi postavljaju – srebrom i zlatom.
Prepodobnejši Ratko, daj mi da ručam – gladan siromah…

VUKAŠIN DIJAK (XIV-XV vijek) PLEMENITI SVIBNIČANIN
A se leži Dragoje Junotić Tupković plemeniti Svibničanin.
A postavista bilig dva sina: Milobrat i Pribil.
A tko će sij bilig pogubiti pogubi ga bog!
Sjekao Vukašin.


DIJAK IZ VELIČANA (1377-1391) O RODU RABE BOŽIJE POLIHRANIJE
V ime otca i sina i svetago duha: Se leži raba božija Polihranija, a zovom mirskim gospoja Radača, župana Nenca Čihorića kućnica, a nevjesta župana Vratka i sluge Dabiživa i tepačije Stipka, a kći župana Miltena Draživojevića, a kaznacu Sanku sestra.
A postavi saj) biljeg njen sin Dabiživ, s božijom pomoštiju sam svojimi ljudmi, a vidni gospodina kralja Tvrtka.

ŽUPAN MEDULIN (Kraj XIV v.) NIKADA
Nikada mnogo ne imah…
Nikada ništa nesta…
A dijelih…

RADAN HRANIC (XIV–XV v.) SLOVO ZA BOGDANA OZRINOVICA
U toj doba umrijeh.
Ni se bjeh omrazil zlu ni dobru.
I kto me znaše vsak me žaljaše.
Dobar hotjeh junak biti ali mi smrt prekrati.
Ojdoh od oca — veoma pečaona…

DIJAK PRIBOJE(Oko 1322. g.) SVJEDOCI NA DAROVNICI BANA STJEPANA VUKOSLAVU HRVATINICU
A tomu daru biše svjedoci:
Dobri Bošnjane – tepčija Radoslav i s bratijom, knez Dragoš i s bratijom, župan Krkša i s bratijom.
Ot Zagorija – Župan Poznanj i s bratijom. Ot Rame – knez Ostoja i s bratijom. Ot Uskoplja – Hrvatin Vlčković i s bratijom.
Ot Usore – vojevoda Vojko i s bratijom, Vranoš Ceprnjić i s bratijom.
Ot Soli – župan Budoš i s bratijom, čelnik Hlap is bratijom.
Ot Trebotića — župan Ivahn i s bratijom.
A tomu je pristav ot dvora – Vlk Stitković, vojevoda bosanski, a drugi Vitanj Tihoradić.
A siju knjigu pisa Priboje, dijak velikoslavnoga gospodina, bana Stipana, na Mileh.

DIJAK RADOJE (Godine 1189)
Ja, Radoje, dijak banj, pisah siju knjigu poveljov banov, od rožstva Hristova tisuća i s'to i osm'deset i devet ljet, mjeseca avgusta, u dvadeseti i deveti dn, usječenije glave Jovana Krstitelja.

DIJAK PRODAN (1180-1204)
V dni bana velikago Kulina, bješe Gradiša sudija velij u njega.
I sazida svetago Jurija i se leži u njego.
I žena jegova reče: Položite me u njego!
A se zida Draže Ohmučanin – to mu voli, bože…
Na nj az pisah Prodan …

DIJAK IZ PODBREŽJA (1180—1204)
Slava velikago Kulina bana – pisah dni Gradiše:
I pojdosta…
Žalahu ih dobri ljudije i plakahu…

BRACA IZ CRNCA (Prije 1200 g.)
Poleta, Drusan i Dražeta, činu raku nad materiju, u dni slavnago kneza Hramka.

KAZNAČICA BJELOKA (XII–XIII vijek)
U ime velikog kaznaca Nespine brata – pozida Bjeloka kaznačica svojega gospodina.
I ostavi sebi mjesto – poleg svojega gospodina.

GRAMATIK DESOJE (1214-1217)
A se pisah imenom Desoje, gramatik bana Ninoslava, velijega bosn'skoga – tako vjerno kakore u prvih
Božere, ti daj zdravje!

DIJAK IZ VIDOŠTAKA (Godine 1231)
Mjeseca marta, prvi na desete,
prestavi se raba božija Marija,
a zovom Djevica,
popa Dabiživa podružije, va ljeto…..

NEPOZNATI TRAVUNJANIN (Prva pol. XIII vijeka)
Mjeseca septembra, u tretji na desete din, prestavi se rav božiji Đeorđije, na večerije Hristova dne – a imenem župan Krnje…

DIJAK IZ POLIĆA (1241. godine)
Va dni pravovjernago kralja
Vladislava prestavi se rab božiji,
od Grdomila poriklom, župan Pribilša
A leže, po božijoj milosti, na djedinu njiju, va ljet’ Hristovih…

DESIN RATANČEVIĆ (XIII vijek)
Desin Ratančević pisa u dni bana Stipana.
Bog mu daj zdravje a mnije život.
Siče Milgost.

ANONIM IZ ZGOŠČE (XIII vijek)
Sije leži Stjepan, ban bosanski
i brat mu Bogdan i Dragiša
i knez Bakula i knez Stanko
i Tvrtko, s družinom …

DIJAK IZ HUMSKOG (1304—1318) ŽITIJE GOSTA MILUTINA
Va ime tvoje – pričista trojice!…
Gospodina gosta Milutina bilig, rodom Crničan’.
Pogibe ino nego li milosti božjeji…
Žitije: A žih u časte bosanske gospode.
Primih darove od velike gospode…
I vlasteo i od grčke gospode… A vse vidomo!

ANONIMC IE CAREVCA (XIII-XIV)
Se kuća Milutina Marojevića i njegove žene Vladisave i njiju ditce.
I za ime Milutina – da se niktor ne stani š njim.

DIJAK PRIBISAV (Godine 1323)
A se pisa Pribisav, dijak bana Stipana – koji držaše od Save do mora, od Cetine do Drine…

DIJAK IZ LAŠVE (XIII–XIV vijek) SLOVO O ČOVJEKU KOJI JE ŽIVIO USPRAVNO
I u tom, steće žih – počteno i slavno…
Jere, znah da je umrti…
A taj greb učinih i uzvukoh za svoga života – budućemu…
I posli uzvučenja greba, na četvrto lito – toj pisah…
I pridah se bogu svomu…

DVORSKI DIJAK (Poslije 1326) NATPIS NA VIJENCU PECATA
Sije pečat gospodina Stjepana bana – svobodnoga gospodina vse zemlje bos'nske, usorske, solske i dolnjekrajske i vse zemlje hl'm'ske.

ZAVRŠANIN (Oko 1330 godine)

ŠTA JE TO KRIN? Lilije, cvijetu ime — krin…

MUDRE I LUDE DJEVICE
Togda, upodobi se carstvo nebesnoje deseti djeva, eže prijemše svjetiljniki svoje, izidu protivu ženihu.
Pet že bješe ot njih buji i pet mudrih.
Buje bo prijemše svjetiljniki svoje — ne uzeše s’ soboju olije.
A mudrije priješe olije v sudijeh s’ svjetiljniki svojimi …
ZA KOGA JE PISANA OVA KNJIGA?
Knjigi Divoša… Pisa knjige Divošu… Knjige Divoša Tihoradića.

VUKAŠIN IZ POJSKE (XIII–XIV vijek) NIŠTI
Se leže Dragaj, na kraju — ništ…
A se pisa Vukašin, svom gospodini, koji me biše veoma s'bludio.
Zato, molju vas, gospodo, ne nastupajte na nj!…
Jere ćete vi biti kako on, a on ne more biti kako vi…

GOST IZ POJSKE (XIII–XIV vijek) SLAVA ČETI I SABORU
V ime oca i sina, az Bogdan na Dragaja novi kameni postavih.
I da viste da ćete umriti i vsi vi, i domu poginuti…
I pravi vi apustiol: I slava četi i saboru!…

VLADISLAV NIKOLIĆ (Poslije 1349) KOJI SLUZASE SLAVNOGA BANA
A se leži gospoja Katalina, sa svojim gospodinom, županom Nikolom. koji služaše Kotromanića tasta i slavnago bana, Stipana… Postavi na nju (kami) Vladislav i Bogiša – brat mu.