srednjovjekovna bosna

Srednjovjekovna Bosna

Priča o Radakovoj Stijeni

Predaja veli da je vojvoda Radak, zapovjednik Bobovca, bez borbe predao grad Turcima nadajući se bogatoj nagradi od sultana.

Prema narodnoj predaji, kada je bosanska kraljica Katarina posljednji put napuštala Bobovac, kazala je: “Zbogom ostaj, moja Bosno slavna, i u tebi do tri dobra moja – pšenica s Liješnice, ribe iz Bukovice i vode s Radakovice, jer toga troga više nigdje na svijetu nema”

Za Radakovu stijenu, iz koje u njezinom podnožju Radakovica, vezuje se zanimljiva legenda o glavnom ključaru kraljevskog grada Bobovac. Narodna predaja kazuje da je izvjesni Radak čuvao ključeve kraljevskog grada koji nikada ne bi pao u ruke Osmanlija da ih nije, navodno na prevaru, predao turskim askerima koji su danima opsjedali utvrdu.

Čim je Radak predao ključeve, ovi su ga zarobili i poveli na gubilište. Imao je posljednju želju da se još jednom napije vode sa izvora u stijeni. Osmanlije su mu to dopustile i potom ga odvele na stijenu i prije nago su ga bacilli niz liticu, kazaše mu: “Kad si izdao svoje, izdat ćeš i nas”. Od tada se izvor zove Radakov izvor, a stijena Radakova stijena.

Međutim, kada je došao po svoju nagradu, sultan mu je rekao: »Kad nisi bio vjeran svome gospodaru s kojim si iste vjere, kako ćeš biti vjeran meni?« Zatim je naredio da ga strmoglave sa stijene koja se i danas zove Radakova stijena.