bosna u osmanskom carstvu

Bosna u Osmanskom Carstvu

Sir Paul Rycaut (1629-1700): Opis Bošnjaka koji su prešli na islam u 17. stoljeću

Sir Paul Rycaut (1629-1700), britanski diplomata, historičar i autoritet za Otomansko carstvo opisuje Bošnjake 17. stoljeća koji su prešli na islam.

“Oni su uvjereni da je Mohamet Duh Sveti kojeg je Krist obećao, i da je spuštanje duha svetog na dan pedesetnice bio lik Mohameta. Citajuci Al-Koran oni tumače na svim mjestima riječ Parakletos da označe svog proroka, u čije uho je bijeli golub oktrio nepogrešive upute za sreću. Poturi Bosne su ove sekte ali oni plaćaju poreze kao i kršćani. Oni mrze slike i znakove krsta.
Oni imaju ljubav i naklonost prema kršćanima i spremni su ih zaštiti od ozljeda i nasilja Turaka.”