Rodoslovlje Bosanske dinastije Kotromanića


Rodoslovlje bosanske dinastije  sastavljeno je na osnovi arhivsko-historijske i arheoloÅ”ke građe. Rodoslovlje Bosanske dinastije Kotromanića na svom Facebook profilu objavio je profesor Enver Imamović, a mi vam tekst prenosimo u cjelosti.

B A N O V I nepoznatog imena do 10. stoljeća.

BAN nepoznatog imena, spominje se 968. g. prilikom napada hrvatskog kralja KreŔimira II na Bosnu.

BAN nepoznatog imena, spominje se oko 1042. g. kao saveznik bizantskog cara Konstantina IX Monomaha u ratu protiv Duklje.

BAN nepoznatog imena, kojeg je oko 1084. g. uklonio dukljanski kralj Bodin prilikom napada na Bosnu.

B A N  S T J E P A N zasjeo na prijestolje oko 1084. g. uz pomoć dukljanskog kralja Bodina.

BAN nepoznatog imena, spominje se 1103. godine kao tast dukljanskog kralja Kočapara.

B A N B O R I Ć (1154-1163). Imao dva sina: Stjepana i Pavla, te unuke (Odola, Čelko, Detmar, Matija).

B A N  K U L I N (1180-1204). Žena mu se zvala Vojslava. Imao sina Stjepana i sestru (nepoznato ime), udata za humskog kneza Miroslava.

B A N  S T J E P A N (1204-1232), sin Kulina bana. Žena mu se zvala Anka. Imali sina Sebislava.

B A N  M A T I J A  N I N O S L A V (1232-1250). Dokumenti ne spominju ko su mu roditelji, ali izričito kažu da je bio član uže dinastije, dakle Kulinovog roda. Imao nekoliko braće, od kojih se jedan zvao Simeon, te viÅ”e sinova, od kojih se jedan zvao Stjepan, i brojnu unučad.

B A N  P R I J E Z D A (1250-1290). Dokumenti navode da je bio u srodstvu s banom Ninoslavom. Bio je njegov brat ili stričević. Imao tri sina: Stjepana (Kotromana), Prijezdu i Vuka, te kćerku Katarinu, udata za slavonskog banovića Radoslava Babonića. Vukova kćerka se zvala Jelena. Udala se za humskog vojvodu Vuka Hranića.

B A N  S T J E P A N  K O T R O M A N (1290-1312), sin bana Prijezde. Bio oženjen Jelisavetom (Elizabetom), kćerkom srpskog kralja Dragutina. Imao tri sina: Stjepana, Vladislava, Ninoslava, i kćerku Katarinu (udata za humskog kneza Nikolu). Vladislav bio oženjen Jelenom, kćerkom bribirskog kneza Jurja Å ubića. Imali dva sina: Tvrtka i Vuka, i kćerku Mariju, udata za Ulricha X Helfensteina u Njemačkoj. Ninoslav imao sina DabiÅ”u. Prijestolje naslijedio Stjepan.

B A N  S T J E P A N I I, (1314-1353), po ocu nazvan Kotromanić. Ženio se tri puta. Prva žena mu bila ortenburÅ”ka princeza iz KoruÅ”ke (nepoznato ime), druga bugarska princeza (nepoznato ime), treća Elizabeta, kćerka Kazimira III iz Poljske. Imao Å”estero djece, četiri sina (svi pomrli u ranoj dobi), i dvije kćerke: Elizabetu i Katarinu. Elizabeta se udala za mađarskog kralja Ludovika, a Katarina za Hermana I Celjskog u Å tajerskoj.

K R A L J  T V R T K O  I (1353-1391), sin Vladislava, a unuk bana Stjepana Kotromana. Ženio se dva puta. Prva mu žena bila domaća plemkinja Grubača, a druga bugarska princeza Doroteja, iz kuće bugarskog cara Ivana Å iÅ”mana. Imao tri sina: Ostoju, Tvrtka i Vuka (Banića). Vukova žena zvala se Anka. Prijestolje naslijedio DabiÅ”a.

K R A L J  D A B I Å  A (1301-1395), sin Ninoslava, a unuk bana Stjepana Kotromana. Žena mu bila Jelena Gruba, domaća plemkinja iz Huma. Imao sina (nepoznato ime), i kćerku Stanu, udata za humskog kneza Jurja Radivojevića.

K R A L J I CA  J E L E N A  G R U B A (1395-1398), žena kralja DabiÅ”e. Nakon njegove smrti naslijedila ga na prijestolju.

K R A L J  O S T O J A (1398-1404 i 1409-1418), sin kralja Tvrtka i njegove prve žene Grubače. Ženio se tri puta. Prva žena mu bila Vitača, druga Kujava (obje domaće plemkinje), a treća Jelena, kćerka bribirskog kneza Ivana Nelipića. Imao tri sina: Stjepana (po ocu nazvan Ostojić), Radivoja i TomaÅ”a. Radivoj se ženio dva puta. Prva žena mu bila Katarina a druga Margarita. Imao tri sina: Tvrtka, Matiju i Đuraka.

K R A L J  S T J E P A N  O S T O J I Ć (1418-1421). Sin kralja Ostoje i njegove druge žene Kujave. Manjkaju podaci o njegovoj porodici.

K R A L J  T V R T K O I I (1404-1409 i 1421-1443). Sin kralja Tvrtka, po kojem je nazvan Tvrtković. Bio oženjen Dorotejom, nećakinjom madžarskog kralja Sigismunda (kćerka ugarskog vojvode Ivana Gorjanskog). Nisu imali djece. Prethodne dvije žene bile domaće plemkinje.

K R A L J  T O M A Å  (1443-1461, sin kralja Ostoje a unuk kralja Tvrtka I. Ženio se dva puta. Prva žena mu bila Vojača, djevojka iz naroda, a druga Katarina, kćerka velikog vojvode bosanskog i hercega Stjepana Vukčića iz Huma. Imao tri sina: Stjepana i Sigismunda, trećem nepoznato ime (umro kao dijete na Mljetu), i kćerku Katarinu.Prilikom turskog osvajanja Bosne Sigismund i Katarina (kao djeca) zarobljeni i odvedeni u Tursku.

KRALJ  S T J EP AN  T O M A Å  E V I Ć (1461-1463). Sin kralja TomaÅ”a (po kojem je nazvan TomaÅ”ević), i njegove prve žene Vojaće. Bio oženjen Marom (djevojačko ime Jelena), kćerka srpskog despota Lazara Brankovića. Nisu imali djece. Prilikom turskog osvajanja Bosne (1463) uhvaćen u Ključu a pogubljen u Jajcu. S njim se ugasila dinastija Kotromanića i nestalo Bosanskog kraljevstva.